Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 19.10.1993 Uredba o prodaji deviza domaćim fizičkim osobama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sahora Republike Hrvatske ("Narodrle novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. listopada 1993. donijela

UREDBU

o prodaji deviza domaćim fizičkim osobama

Članak 1.

Ovlaštene banke mogu prodavati devize domaćim fizičkim osobama: 1) za plaćanje uvoza robe i usluga i druga plaćanja u inozemstvo; 2) radi polaganja deviza na devizne račune i devizne štedne uloge.

Članak 2.

Ovlaštene banke mogu prodavati domaćim fizičkim osobama efektivnu stranu valutu.

Članak 3.

Za plaćanja u inozemstvu, prema članku 1. pod 1) ove Uredbe, domaće fizičke osobe prilažu, uz nalog za plaćanje u inozemstvo, fakturu strane osobe prodavatelja robe, odnosno izvršitelja usluge, a za druga plaćanja u inozemstvo fakturu ili drugu ispravu temeljem koje se može utvrditi obveza plaćanja.

Članak 4.

Banke mogu prodavati devize domaćim fizičkim osobama radi polaganja na njihove devizne račune i devizne štedne uloge, prema članku 1) pod 2) ove Uredbe, ako drže određeni iznos u devizama kao minimalnu rezervu, prema Odluci o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama kao minimalnu rezervu za održavanje likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu u 1993. godini ("Narodne novine", broj 91/92).

Članak 5.

Ovlaštene banke ne mogu prodavati devize domaćim fizičkim osobama radi izvršavanja taloga za plaćanje kojima se transferira kapital u inozemstvo.

Članak 6.

Danom stupanja na sraagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o prodaji efektivne strane valute domaćim fizičkim osobama ("Narodne novine", broj 91/93) i Uredba o uvjetima uz koje ovlaštene banke mogu prodavati devize domaćim fizičkim osobama ("Narodne novine", broj 61/92).

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodrkim novinama.

Klasa: 440-01 /93-01 /05

Urbroj: 5030105-93-5

Zagreb, 18. listopada 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.