Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 19.10.1993 Rješenje o razrješenju glavnog tajnika Ureda za prognanike i izbjeglice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90. 8/91. 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92) i članka 3. stavka 3. Uredbe o Uredu za prognanike i izbjeglice ("Narodne novine", broj 64/91 i 71/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 13. listopada 1993. godine donijela

RJEŠENJE

o razrješenju glavnog tajnika Ureda za prognanike i izbjeglice

Razrješuje se mr. JASNA MIHALINČIĆ dužnosti glavnog tajnika Ureda za prognanike i izbjeglice s danom 3. listopada 1993. godine radi odlaska na novu dužnost.

Klasa: 080-02/93-05/07

Urbroj: 50304/2-93-01

Zagreb, 13. listopada 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.