Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 19.10.1993 Odluka o izmjeni Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ODBOR ZA IZBOR, IMENOVANJA I ADMINISTRATIVNE POSLOVE POSLOVE ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA

Na temelju članka 17. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1993. godinu ("Narodne novine". br. 25/93). Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, na sjednici 14. listopada 1993. donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

I.

U Odluci o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada te korisnike koji se financiraju iz sredstva državnog proračuna ("Narodne novine", br. 90/93), u točki III. stavak 1. rnijenja se i glasi: "Naknada troškova odobrenog korištenja automobila u osobnom Vlasništvu u službene svrhe - po prijeđenom kilometru iznosi 1470 hrvatskih dinara"

II.

Ova odluka zadobiva pravnu moć i primjenjuje se od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 121-01/93-01/01

Zagreb, 14. listopada 1993.

Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i adrninistrativne poslove

Vice Vukojević, v. r