Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 08.10.1993 Uredba o prodaji efektivne strane valute domaćim fizičkim osbama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. listopada 1993. donijela

UREDBU

o prodaji efektivne strane valute domaćim fizičkim osbama

Članak 1.

Ovlaštene banke mogu domaćim fizičkim osobama prodavati efektivnu stranu valutu u iznosima do 500.DEM mjesečno ili drugoj valuti u odgovarajućoj protuvrijednosti.

Članak 2.

Ovlaštene banke dužne su, radi osiguranja evidencije i kontrole, u potvrdi o prodaji efektivne strane valute prema članku 1. ove Uredbe naznačiti jedinstveni matični broj građana.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 11. listopada 1993.

Klasa: 440-01/83-01/05

Urbroj: 5030105-93-3

Zagreb, 8. listopada 1993.

Potpredsjednik

Vladimir Šeks, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.