Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 08.10.1993 Odluka o obavljanju poslova Komisije za stambena pitanja Vlade Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 19. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91,14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 23. rujna 1993. godine donijela

ODLUKU

o obavljanju poslova Komisije za stambena pitanja Vlade Republike Hrvatske

I.

Razrješuju se predsjednik i članovi Komisije za stambena pitanja Vlade Republike Hrvatske, imenovani Odlukom o osnivanju Komisije za stambena pitanja Vlade Republike Hrvatske. Klasa: 080-02/92-01/98; Urbroj: 50304/2- 93-01 od 27. svibnja 1993. godine.

II.

Do osnivanja stalne Komisije za stambena pitanja Vlade Republike Hrvatske i imenovanja članova, predsjednik Vlade Republike Hrvatske obavljat će dužnost predsjednika Komisije. Dužnost tajnika Komisije obavljat će Mladen Martinić, načelnik Odjela za stambene poslove i zakup prostora u Uredu za opće poslove i protokol.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 080-02/93-05/02

Urbroj: 50304/2-93-01

Zagreb, 23. rujna 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.