Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 08.10.1993 Odluka o razrješenju predsjednika i članova Republičke komisije za utvrđivanje katastarskog prihoda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 41/90. 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92) i članka 16. Zakona o utvrđivanju katastarskog prihoda ("Narodne novine", broj 44/73 i 13/88), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 30. rujna 1993. godine donijela

ODLUKU

o razrješenju predsjednika i članova Republičke komisije za utvrđivanje katastarskog prihoda

I.

Razrješuje se dr. NIKOLA GVOZDlĆ dužnosti predsjednika Republićke komisije za utvrđivanje katastarskog prilloda

II.

Razrješuju se dužnosti članovi Republičke komisije za utvrđivanje katastarskog prihoda:

1. VLADIMIR MAČKOVIĆ, Uprava za geodetske i katastarske poslove

2. DAROSLAV ŠUŠNJIĆ, Uprava za geodetske i katastarske poslove

3. MIRKO ČURUVIJA, Hrvatski poljoprivredni zadružni savez

4. mr. ĐORĐE VEZMAR, Hrvatski poljoprivredni zadružni savez 5. mr. STJEPAN GREGANIĆ, Državni zavod za makroekonomske analize i prognoze

6. STEVO SRBLJANIN, Ministarstuo poljoprivrede i šumarstva

7 MARIJA MATELJAK, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

8. ZVONKO BUNTlĆ, Hrvatska gospodarska komora

9. ZLATKO GRZELJ, Državni zavod za statistiku

10. MIRJANA OBLAK, Državni zavod za statistiku.

Klasa: 080-02/92-04/44

Urbroj: 50304/2-93-01

Zagreb. 30. rujna 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.