Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 08.10.1993 Odluka o imenovanju predsjednika i članova Državne komisije za utvrđivanje katastarskog prihoda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/81, 53A/91, 9/92 i 55/92) i članka 16. Zakona o utvrđivanju katastarskog prihoda ("Narodne novine", broj 44/73 i 13/88). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 30. rujna 1993. godine donijela

ODLUKU

o imenovanju predsjednika i članova Državne komisije za utvrđivanje katastarskog prihoda

I.

Imenuje se DAROSLAV ŠUŠNJIĆ predsjednikom Državne komisije za utvrđivanje katastarskog prihoda.

II.

Za članove Državne komisije za utvrđivanje katastarskog prihoda imenuju se:

1. STJEPAN MATAKOVIĆ, Hrvatski poljoprivredni zadružni savez

2. mr. ĐORĐE VEZMAR, Hrvatski poljoprivredni zadružni sevez

3. ZDRAVKA DOMITROVIĆ, Državni zavod za makroekonomske analize i prognoze

4. STEVO SRBLJANIN, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

5. MARIJA MATELJAK, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

6. ZLATKO GRZELJ, Državni zavod za statistiku

7. ANA NEDELJKOVIĆ, Državni zavod za statistiku e.

ZVONKO BUNTIĆ. Hrvatska gospodarska komora

9. NINA BERIĆ, Ministarstvo gospodarstva 1

0. ZORAN JANČIEV, Ministarstvo financija.

Klasa 080-02/92-04/44

Urbroj: 50304/2-93-02

Zagreb, 30. rujna 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.