Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 08.10.1993 Odluka o izmjeni Odluke o visini kvota za prodaju deviza Narodnoj banci Hrvatske za listopad 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 2, članka 27. i 67. stavka 1. točke 6. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/82.. 26/83. i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 8. listopada 1993. godine donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o visini kvota za prodaju deviza Narodnoj banci Hrvatske za listopad 1993. godine

I.

U Odluci o visini kvota za prodaju deviza Narodnoj banci Hrvatske za listopad 1993. godine ("Narodne novine", broj 88/93. u daljnjem tekstu: Odluka) u točki 1. riječi "od 38 mln USD" zamjenjuju se riječima "do 32 mln USD".

II.

Iznosi kvota za svaku banku u skladu sa izmjenom u točki I. ove Odluke daju se u Pregledu koji je sastavni dio ove Odluke.

III.

Točka III. Odluke briše se.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 169/93.

Zagreb, 8. listopada 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

NARODNA BANKA HRVATSKE ZAGREB

KVOTE ZA KORIŠTENJE ZA LISTOPAD 1993. GODINE ZA

PRODAJU DEVIZA NBH

BANKA KVOTA

U USD

1. Bjelovarska banka d.d. Bjelovar 534.187

2. Međimurska banka d.d. Čakovec 457.762

3. Dubrovačka banka d.d. Dubrovnik 1.066.667

4. Karlovačka banka d.d. Karlovac 735.577

5. Podravska banka d.d. Koprivnica 386.560

6. Slavonska banka d.d. Osijek 623.939

7. Istarska banka d.d. Pula 941.050

8. Riječka banka d.d. Rijeka 2.325.232

9. Samoborska banka d.d. Samobor 40.642

10. Sisačka banka d.d. Sisak 202.987

11. Požeška banka d.d. Požega 117.042

12. Splitska banka d.d. Split 2.447.987

13. Jadranska banka d.d. Šibenik 485.780

14. Varaždinska banka d.d. Varaždin 851.636

15. Cibalae banka d.d. Vinkovci 443.962

1B. Vukovarska banka d.d. Vukovar 31.364

17. Istarska kreditna banka d.d. Umag 490.825

18. Dalmatinska banka d.d. Zadar 677.978

19. Zagrebačka banka d.d. Zagreb 6.820.674

20. Privredna banka d.d. Zagreb 8.779.421

21. Komercijalna banka d.d. Zagreb 42.202

22. Županjska banka d.d. Županja 137.226

23. Ilirija banka d.d. Zagreb 118.391

24. Croatia banka d.d. Zagreb 655.182

25. Trgovačka banka d.d. Zagreb 409.933

26. Čakovećka banka d.d. Čakovec 15.457

27. Trgovačko-turistička banka d.d. Split 12.633

28. Partner banka d.d. Zagreb 106.713

29. Promdei banka d.d. Zagreb 67.228

3o. Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb 1.010.609

31. Pomorska banka d.d. Split 73.911

32. Adria banka d.d. Rijeka 82.686

33. Hrvatska gospodarska banka d.d. Zagreb 325.934

34. Hypobanka d.o.o. Zagreb 32.251

35. Gospodarsko kreditna banka d.d. Zagreb 13.526

36. Neretvansko gospodarska banka d.d. Ploče 27.844

37. Alpe Jadran banka d.d. Split 48.289

38. Centar banka d.d. Zagreb 11792

39. Slatinska banka d.d. Slatina 151.077

40. Agroobrtnička banka d.d. Zagreb 54.128

41. Privatna aust. hrv.banka Zagreb 12.050

42. Razvojna banka d.d. Split 22.351

43. Kvarner banka d.d. Rijeka 63.968

44. Gradska banka d.d. Osijek 43.348

UKUPNO : 32.000.000