Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 08.10.1993 Odluka o izmjeni Odluke o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju točke III. stavka 3. Odluke o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", br. 50/93), guverner Narodne banke Hrvatske, donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

I.

U Odluci o prodaji bankama blagajnićkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine". br. 51/93. i 62/93) u točki II. stavak 2. alineje 5., 6. i 7. se mijenjaju i glase:

" - 5% iznad važeće eskontne stope, za zapise s rokom dospijeća od 45 dana;

- 15% iznad važeće eskontne stope, za zapise s rokom dospijeća od 60 dana:

-25% iznad važeće eskontne stope, za zapise s rokom dospijeća od 90 dana."

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. g. br. 21/93.

Zagreb. 8. listopada 1993.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.