Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 07.10.1993 Uredba o izmjenama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade R.epublike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju. pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. listopada 1993. godine donijela

UREDBU

o izmjenama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

Članak 1.

U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91, 73/91, 18/92, 25/93, 57/93, 57/93, 73/93, 81/93 i 89/93) u članku 19. u točki 3., brojka "56" briše se

Članak 2.

U Tarifi poreza na promet proizvoda u Tarifnom broju 2. u točki 1. u alineji 1. stopa od "75% zamjenjuje se stopom od "97%", u alineji 2. stopa od ·"45%" zamjenjuje je stopom od "62%", n alineji 3. stopa od "65%" zamjenjuje se stopom od "80%", u alineji 4. stopa od "30%" zarxljenjuje se stopom od "39%", u alineji 5: stopa od"20%" zamjenjuje se stopom od "26%", u alineji 6. stopa od "lo%" zamjenjuje se stopom od "13%", u alineji 7. stopa od.15%" zamjenjuje se stopom od "20%" i u alirieji 8. stopa od "10%" zamjenjuje se stopom od " 13%". U Napomeni pod br. 5.) stopa od "40%" zamjenjuje se stopom od "60%".

Članak 3:

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-19/93-01/03

Urbroj: 5030105-93-67

Zagreb, 5. listopada 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.