Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 07.10.1993 Odluka o zaštitnoj cijeni pšenice roda 1994. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. Zakona o društvenoj koritroli cijena ("Narodne novine", broj 27/85 i 53/90), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. listopoda 1993. godine donijela

ODLUKU

o zaštitnoj cijeni pšenice roda 1994. godine

l.

Proizvodačima pšenice osigurava se zaštitna cijena za pšenicu roda 1994. godine u dinarskoj protavrijednosti od 0,27 DEM/kg.

II.

Cijena iz točke I. ove, Odluke razumijeva se franko skladište kupca.

III.

Cijena iz točke I. ove Odluke vrijedi za pšenicu zrelu, zdravu, bez znakova plijesni i stranog okusa i mirisa, upotrebljivu za ljudsku hranu, nezaraženu pšenićnini bolestima ni štetnicima, s 2% primjesa i nečistoča, 13% vlage i 76 hektolitarske mase.

IV.

Ako pšenica ima veći ili manji postotak primjesa, nečistoče i vlage od postotka predviđenog u točki II. ove Odluke, zaštitna cijena be se smanjiti odnosno povećati za isti postotak primjesa, nečistoča ili vlage. Za pšenicu koja ima postotak vlage veći od 14,% zaštitna cijena će se smanjiti i za troškove sušenja. Troškovi sušenja utvrđuju se ugovorom zaljučenim između proizvođača i kupca. Za pšenicu koja ima veću ili manju hektolitarsku masu koja je predviđena u točki III. ove Odluke, zaštitna cijena povećava se odnosno smanjnje za 0,5% za svaki kilogram iznad ili ispod predviđene hektolitarske mase. Razlomci se uzimaju u oiizir. Ako pšenica ima hektolitarsku masu veću od 80 kg, smatrat će se da ima hektolitarsku masu od 80 kg.

V.

Dinarska protuvrijednost cijene iz točke l. ove Odluke izračunava se primjenoni srednjeg tečaja DEM, prema tečajnoj listi Narodne banke Hrvatske važećoj na dan plaćanja.

VI.

Ova Odiuka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

KIasa: 320-03/93-01/19

Urbroj: 5030105-93-1

Zagreb, 5. listopada 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r,