Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 07.10.1993 Odluka o suglasnosti na iznos radijske i televizijske pretplate
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Iirvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), a u svezi s člankom 19. stavkom I. točkom 5. Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji ("Narodne novine", broj 43/92, proćišćeni tekst). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. listopada 1993. godine donijela

ODLUKU

o suglasnosti na iznos radijske i televizijske pretplate

I.

Vlada Repubike Hrvatske suglasna je s visinom radijske i televizijske pretplate koja se primjenjuje od 1. listopada 1993. prema Odluci Upravnog odbora Javnoga poduzeća Hrvatske radio-televizije od 14. rujna 1993. godilke.

II.

Mjesečna pretplata za korištenje jednoga TV prijemnika kod građana (vezana pretplata) iznosi 22.000 hrvatskih dinara

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 612-12/93-01/01

Urbroj: 5030105-93-20

Zagreb, 5. listopada t993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.