Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 07.10.1993 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za prenamjenu produktovoda Bosanski Brod - Opatovac u plinovod, dionica Slavonski Brod - Vinkovci
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", broj 46/82 - proćišćeni tekst, 28/87, 39/88 i 73/91), Vlada Republike tirvatske je na sjednici održanoj 30 rujna 1993. donijela

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za prenamjenu produktovoda Bosanski Brod - Opatovac u plinovod, dionica Slavonski Brod - Vinkovci

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa prenamjena produktovoda Bosanski Brod - Opatovac u plinovod, dionica Slavonski Brod - Vinkovci, na području katastarskih općina Slavonski Brod, Zadubravlje, Donji Andrijevci, Strizivojna, Stari Mikanovci, Ivankovo i Vinkovci.

II.

Opći interes iz točke I. ove Odluke utvrđuje se na temeIju uvjeta uređenja prostora. sadržanih u Uvjerenju o uvjetima uredenja prostora Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša, Klasa: 350-05/93-02/07, Urbroj: 531-05/1-93-9, od 18. svibnja 1993. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-03/93-01/30

Urbroj: 5030109-93-2

Zagreb, 30. rujna 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r