Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 07.10.1993 Podaci o prosječnim troškovima građenja kvadratnog metra stana i minimalni postotak od kvalitete i vrijednosti stana na dan 1. listopada 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na temelju članka 4. Pravilnika o načinu utvrđivanja vrijednosti i kvalitete stana te načinu i postupku utvrđivanja visine stanarine za pojedini stan ("Narodne novine", br. 20/87, 49/90 i 88/92) Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša objavljuje

PODATKE

o prosječnim troškovima građenja kvadratnog metra stana i minimalni postotak od kvalitete i vrijednosti stana na dan 1. listopada 1993. godine

1. Prosječni troškovi gradenja kvadratnog metra stana (T) na dan 1. listopada 1993. godine iznose 3.000.000 HRD po metru kvadratnom stana.

2. Postotak od kvalitete i vrijednosti stana (p) ne može biti niži od 0,03 posto od 1. listopada 1993. godine. Podaci iz prve i druge točke koriste se kao element utvrđivanja vrijednosti i kvalitete stana kod određivanja visine stanarine za pojedini stan.

Klasa: 370-01/92-01/23

Urbroj: 531-01-93-8

Zagreb, 1. listopada 1993.

Ministar graditeljstva i zaštite okoliša

Zlatko Tomćić, dipl. inž. grad., v. r