Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 07.10.1993 Ispravak Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj koji je obavljen u "Narodnim novinama", broj 90 od 30. prosinca 1992., te se daje

ISPRAVAK

Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

U članku 6. - I. ŽUPANIJA ZAGREBAČKA u općini pod rednim brojem 12. umjesto riječi: "Žumberak" treba stajati riječ: "Krašić". a riječi: "sjedište Krašić" treba brisati. U članku 6. - XVII. ŽUPANIJA SPLITSKO - DALMATINSKA u općini pod rednim brojem 1 I. Cista Provo umjesto riječi "Velika Cista" trebaju stajati riječi: "Cista Velika".

Klasa: 015-01/92-01/03

Zagreb, 5. listopada 1993.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Andelko Sikirić v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.