Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 04.10.1993 Uredba o izmjenama Carinskog zakona
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1 Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. listopada 1993. godine donijela

UREDBU

o izmjenama Carinskog zakona

Članak 1.

U Carinskom zakonu ("Narodne novine", br 53A/91, 33/92, 40/92, 61/92, 26/98 i 60/93) u članku 28. stavak (1) točka 2) briše se.

Članak 2.

Članak 56. briše se

Članak 3.

Oslobađanje od plaćanja carine prema članku 28 stavak (1) Točka 2) Carinskog zakona, utvrđene rješenjem ili drugim odgovarajućim aktom donijetim zaključno do dana stupanja na snagu ove Uredbe, mogu se ostvariti sukladno tim aktima, najdulje do 31 prosinca 1993. godine.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:413-01/93-01/06

Urbroj: 5030105-93-6

Zagreb, 3. listopada 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r