Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 04.10.1993 Uredba o dopuni Zakona o platnom prometu u zemlji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatke da donosi uredbe kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. listopada 1993. godine donijela

UREDBU

o dopuni Zakona o platnom prometu u zemlji

Članak 1.

U Zakonu o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 27/93), u članku 25. iza stavka 2. dodaje se stavak 3 koji glasi "Zavod za platni promet provodit će naloge do veličine raspoloživih sredstava na žiro-računu banke tek nakon dnevnog uključenja sredstava deponenata." Dosadašnji stavak 3. članka 25. postaje stavak 4.

Članak 2.

Naputak za provedbu članka 1. ove Uredbe donosi Narodna banka Hrvatske.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od dana stupanja na snagu Naputka iz članka 2. ove Uredbe.

Klasa: 450-08/92-01/06

Urbroj: 5030105-93-3

Zagreb. 3. listopada 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.