Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 04.10.1993 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 1. stavka 2. Uredbe o posebnoj taksi na uvezenu robu ("Narodne novine", br. 40/92 i 61/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. listopada 1993. godine donijela

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini

I.

U Odluci o plačanju posebne takse na uvezenu robu u 1993. godini ("Narodne novine", br. 87/92, 50/93 i 63/93) Točka 1. mijenja se i glasi:

"Na, robu koja se uvozi, unosi ili prima (u daljnjem tekstu: uvozi) u carinsko podrućje Republike Hrvatske plaća se posebna taksa na uvezenu robu u visini 10% od earinske osnovice.

Iznimno na robu koja se prodaje u slobodnim carinskim prodavaonicama, plaća se posebna taksa od prodajne cijene za slijedeće robe:

a) 30% - cigarete

b) 20% - pića (alkoholna, bezalkoholna)

- kozmetički i parfumerijski proizvodi

- sitni proizvodi (satovi, upaljači)

- odjevni predmeti, tekstil

- bižuterija

- tehnička roba

- pribor za plažu i sl.

c) 10% artikli az snabdijevanje, nautičara

- oprema za motorne jahte i jedrilice

- konopi

- motorna ulja i drugi preparati za održavanje brodova

- rezervni dijelovi (Volvo, Mercury...)

- nautička odijela i obkzća

- pribor za ribolov i podvodne aktivnosti

- brodski instrumenti

- sitna tehnika (12V i baterije)

- foto-oprema i filmovi

- nautičke karte i vodiči

- vanbrodski i ugradbeni motori

d) 15% - ostala roba.

Potanje upute za obračun i potrebnu dokumentaciju, kao i naćin kontrole propisuje direktor Carinske uprave Republike Hrvatske..

II.

Točka II. mijenja se i glasi:

"Na uvoz robe koja je oslobođena od plaćanja carine po odredbama članka 24. do 29. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 36/93 i 60/93), te na uvoz robe prema članku 54. Carinskog zakona, ne naplaćuje se posebna taksa na uvezenu robu."

III.

U Točki III. brišu se podtočke 4., 8. i 9., a podtočka 7., koja postaje podtočka 4., mijenja se i glasi:

"4. na uvoz i zakup zrakoplova iz tarifnog broja 88.02 Carinske tarife".

IV.

Točka IV. mijenja se i glasi:

"Iznimno, posebna taksa na uvezenu robu plaća se po stopi 4% na uvoz slijedećih roba:

1 na uvoz živih životinja za priplod iz tarifnog broja 01.01, 0102, 01.03, 01.04, 01.05 i 01.06, Carinske tarife, koje se uvoze na temelju potvrde Ministarstva financija, izdane po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva poljoprivrede i šumarstva;

2. na uvoz mlijeka za preradu u konzumno mlijeko i ambalaže za mlijeko, iz slijedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:

04.01 0401.20 - Mlijeko s udjelom masti više od 1% do 6% po masi

0401.309 - ostalo, s udjelom masti više od 6% po masi

04.02 0402.91 - bez dodatnog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje (ugušćeno mlijeko)

48.05 4805.22 - Višeslojni papir i karton, samo s jednim bijeljenim vanjskim slojem

4805.70 - ostali papir i karton mase veće od 150 g/m2 a manje od 225 g/m2

48.10 4810.291 - papir i karton za tetrapak i tetrabrik ambalažu

48.19 4819.50 - ostali kontejneri za pakiranje (pure pak)

48.23 4823.19 - ostali;

3. na uvoz roba iz slijedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:

12.01 1201.00 Soja u zrnu, uključujući i lomljenu ili drobIjenu

1206 1206.00 Suncokretovo sjeme, ukljućujući i lomljeno ili drobljeno

15.07 1507.10 - Sojino ulje i njegove frakcije - sirovo ulje, uključujući degumirano (bez smole)

15.12 1512.11 -- Ulje od sjemena suncokreta, sirovo ulje

15.14 1514.101 --- Ulje od repice ili ulje od slaćice i njihove frakcije, sirovo ulje od repice

23.01 - Brašno, prah i pelete od mesa ili mesnih otpadaka, od ribe ili od ljuskara,

mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka neprikladnih za ljudsku hranu;

2301.20 - Brašno, prah i pelete od ribe iIi Ijuskara, mekušaca ili vodenih beskralježnjaka

23.03 Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od soje, nemljeveni,

mljeveni, ili peletizirani:

2304.001 - sojini.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama".

Klasa: 412-01/92-01/12

Urbroj: 5030105-93-13

Zagreb, 3. listopada 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r