Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 04.10.1993 Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o oslobađanju od plaćanja carine za opremu koja se uvozi na osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 29. stavka 4. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 26/93 i 60/93), ministar financija donosi

UPUTSTVO

o izmjeni i dopuni Uputstva o oslobađanju od plaćanja carine za opremu koja se uvozi na osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju

1. U Uputstvu o oslobađanju od plaćanja carine za opremu koja se uvozi na osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju ("Narodne novine", br. 68/91 i 41/92) u Točki 3. stavak 2. mijenja se i glasi: "Po osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju mogu se uz oslobađanje od plaćanja carine uvesti samo novi osobni automobili, i to do iznosa 25% vrijednosti već uvezene ostale opreme sadržane u rješenju o oslobađanju od plaćanja carine". Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "Pri izraćunavanju udjela osobnih automobila u ostvarenom uvozu opreme u smislu stavka 2. ove Točke, osobni automobili za obavljanje registrirane rent a car djelatnosti smatraju se ostalom opremom ".

2. Ovo Uputstvo stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/93-01/131

Urbroj: 513-15-93-1

Zagreb, 3. listopada 1993.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.