Zakoni i propisi - Pravni savjeti 88 01.10.1993 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju autoceste Zagreb - Macelj, dionice Krapina - Macelj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", broj 46/82 - proćišćeni tekst, 28/87, 39/88 i 73/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. rujna 1993. donijela

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju autoceste Zagreb - Macelj, dionice Krapina - Macelj

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja autoceste Zagreb - Macelj, dionica Krapina - Macelj od km 33 + 235,000 do km 52 + 582,000, na česticama zemljišta u katastarskim općinama Zlatar, Klanjec i Rogatec.

II.

Opći interes iz točke I. ove Odluke utvrđuje se na temelju uvjeta uređenja prostora sadržanih u Uvjerenju o uvjeti ma uređenja prostora Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša,klasa: 350-05/92-02/46, urbroj: 531-OS/1-1-93-23, od 22. veljače 1993. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-03/93-01 /27

Urbroj : 5030109-93-2

Zagreb, 30. rujna 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.