Zakoni i propisi - Pravni savjeti 88 01.10.1993 Završni račun Proračuna Općine Našice za 1992. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavaka 2. i 3. Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93 i 42/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. rujna 1993 donijela

ZAVRŠNI RAČUN

Proračuna Općine Našice za 1992. godinu

Članak 1.

Završni račun Proračuna Općine Našice za 1992. godinu (u daljnjem tekstu: Završni račun) sadrži:

- Ukupnu svotu ostvarenih prihoda 506.557.361 HRD

- Ukupnu svotu izvršenih rashoda 430.917.991 HRD

- Razliku između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda (višak prihoda) 75.639.370 HRD

Članak 2.

Razlika između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda (višak prihoda) po Završnom računu u iznosu od 40.390.179 HRD raspoređuje se u Proračun Općine Našice za 1993. godinu, a u iznosu od 35.249.151 HRD u Poslovni fond Fonda za razvoj Općine.

Članak 3.

Pregled izvršenja bilance prihoda i rashoda Proračuna Općine Našice za 1992. godinu sastavni je dio ovoga Završnoga računa i objavljuje se u Službenom glasniku Općine Našice. Zajedno s Pregledom izvršenja Bilance prihoda i rashoda Proračuna Općine Našice za 1992. godinu i Pregledom izvršenja posebnoga dijela Završnoga računa Općine Našice objavljuje se i Opći dio Završnoga računa iz članka I. ovoga Završnoga računa.

Članak 4.

Ovaj Završni račun stupa na snagu danom objave u " Narodnim novinama".

Klasa : 402-01 /93-01 /01

Urbroj : 5030105-93-160

Zagreb, 30. rujna 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.