Zakoni i propisi - Pravni savjeti 88 01.10.1993 Odluka o prestanku važenja Odluke o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hrvatske po osnovi otkupljenog efektivnog stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Temeljem članka 67. stavak 1. točka 6. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske "Narodne novine". br. 74/92, 26/93, 79/83), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 22. rujna 1993. donio je

ODLUKU

o prestanku važenja Odluke o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hrvatske po osnovi otkupljenog efektivnog stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba

I.

Odluka o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hrvatske po osnovi otkupljenog efektivnog stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba ("Narodne novine", br. 73/92 i 51/93) prestaje važiti.

II.

Banke koje imaju u korištenju avans Narodne banke Hrvatske za otkup efektivnog stranog novca i čekova od domaćih i stranih fizičkih osoba po mjenjačkom poslovanju na temelju Odluke iz prethodne točke, dužne su vratiti avans najkasnije u roku od 15 dana od dana objave ove odluke u "Narodnim novinama".

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narod- nim novinama".

O. br. 166/93

Zagreb, 22. rujna 1993.

Predsjednik Savjeta Narodne banke HrvatSke

Guverner Narodne banke Hrvatske

mr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.