Zakoni i propisi - Pravni savjeti 88 01.10.1993 Odluka o imenovanju tajnika Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 19. Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", broj 15/89 i 69/91). Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 12. sjednici od 18. rujna 1993. donio je

ODLUKU

o imenovanju tajnika Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

1. Za tajnika Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori imenuje se NIKOLA RADIĆ, dipl. pravnik, djelatnik u stručnoj službi Hrvatske gospodarske komore

2. Ovom odlukom stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju tajnika Suda časti pri Privrednoj komori Hrvatske ("Narodne novine", broj 31/89).

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj : 1-55-293/8-1993.

Zagreb, 18. rujna 1993.

Predsjednik

Mladen Vedriš, mr. oec., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.