Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 28.09.1993 Odluka o neposrednim porezima Općine Ogulin
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2 stavaka 2. i 3 Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (" Narodne novine "broj 22/93 i 42/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 1993. donijela

ODLUKU

o neposrednim porezima Općine Ogulin

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Neposredni porezi na podrućju Općine Ogulin plaćaju se prema Zakonu o neposrednim porezima, ovoj Odluci i prema propisima donesenima na temelju Zakona.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Na podrućju Općine Ogulin plaćaju se sljedeći porezi:

1. porez na dobit,

2. porez iz plaća radnika,

3. porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti,

4. porez na prihod od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja,

5. porez na prihod od imovine,

6. porez na nasljedstva i darove,

7. porez iz ukupnoga prihoda građana.

III. POREZ NA DOBIT

Članak 3.

Porez na dobit u postotku od svakoga pojedinačnog ostvarenoga bruto-prihoda plaćaju.

1. zastupnici Lutrije Hrvatske i drugih priređivača igara na sreću, za prodaju srećaka, zastupnici poduzeća za zaštitu glazbenih autorskih prava, povjerenici zajednica osiguranja, radio-difuznih i izdavačkih poduzeća, te ostali povjerenici i poslovni agenti koji nisu u radnom odnosu kod pravnih osoba za koje obavljaju poslove, po stopi od 27%

2 osobe koje na temelju Zakona o unutarnjem prometu robe i usluga, a prema ugovornom odnosu s pravnim osobama, u njihovo ime i za njihov račun kupuju, odnosno skupljaju ili prodaju robu, po stopi od 22%

3. prodavači novina, ako se bave samo prodajom novina za novinska poduzeća i ako nisu s njima u radnom odnosu, po stopi od 17%

4. osobe koje prodaju ljekovito bilje i šumske plodove kao i osobe na prihod od lova i ribolova ostvaren s pravnim osobama, ako nisu s njima u radnom odnosu i ako im lov i ribolov, kao i skupljanje ljekovitog bilja, nije osnovni izvor prihoda, po stopi od 17%

5. obalni i transportni radnici i druge osobe koje povremeno i pretežno upotrebom tjelesne radne snage obavljaju fizičke poslove; te obavljaju druge poslove kao što su čišćenje prostorija, pranje radnih odijela i opreme, te slične poslove pravnim osobama, ako nisu s njima u radnom odnosu, po stopi od 22%

6. radnici od rada po komadu u svojoj kući, od naručitelja materijala, kad rade za pravne osobe, ako nisu s njima u radnom odnosu, po stopi od 27% Porez iz ove točke ne plačaju umirovljenici:stanari umirovljenićkih domova, kao i štićenici ostalih domova, koji po programu radne terapije izrađuju razne predmete iz materijala naručitelja.

7. osobe kojima je poljoprivreda osnovni izvor prihoda, na prihode ostvarene s pravnim osobama od obavljanja prijevoznićke djelatnosti, prijenosa drva i obavljanja usluga tovarnom stokom, poljoprivrednim strojevima i oruđima te motornim vozilima, po stopi od 2I%

8 osobe koje ostvaruju prihode od iznajmljivanja zgrada za odmor, stambenih prostorija ili plovnih objekata, pružanjem usluga ishrane turistima i putnicima, te iznamljivanjem zemljišta za kampiranje preko turističkih poduzeća iz članja ugostiteljstva i putem ostalih pravnih osoba, te iznajmljivanjem soba drugim pravnim osobama za smještaj radnika koji obavljaju poslove na terenu, po stopi od 17%

9. turistički vodiči kojima ta djelatiaost nije osnovni izvor prihoda za usluge obavljene tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave, državnim tijelima i ostalim pravnim osobama, ako nisu s njima u radnom odnosu, po stopi od 27%

10 konferansjeri, sudionici kviz-emisija i drugih priredbi, slobodni filmski radnici, športaši i športski radnici koji obavljaju usluge tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave, državnim tijelima i drugim pravnim osobama, ako nisu s njima u radnom odnosu i ako se na ostvareni prihod ne plaća druga vrsta poreza, po stopi od 17%

11. vlasnici putujućih zabavnih radnji, odnosno priređivaći zabavnih priredbi, po stopi od 27%

12. osobe koje vode poslovne knjige pravnim osobama, ako nisu s njima u radnom odnosu, po stopi od 25%

13. osobe koje povremeno obavljaju ostale usluge tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave, državnim tijelima i ostalim pravnim osobama, ako nisu s njima u radnom odnosu i ako se na ostvareni dohodak ne plaća druga vrsta poreza i to:

a) osobe koje povremeno, na temelju ugovora o radu, obavljaju usluge lijelima jedinica lokalne samouprave i uprave i državnim tijelima u izvanrednim poslovima propisanima zakonom ili drugim propisom (obračun novoga katastarskoga prihoda, razni propisi, statistićka istraživanja, provođenje izbora i sl.), po stopi 420%

b) članovi komisija i vještaci za usluge obavljene

tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave i državnim tijelima, po stopi od 42%

c) daktilografi, stenografi, stenodaktilografi i notografi, kao i sve ostale osobe iz ove točke, po stopi od 42% Porez prema ovom članku ne plaćaju:

- osobe koje prodaju otpatke pravnim osobama, ako nisu s njima u radnom odnosu,

- športaši, športski radnici i druge osobe koje obavljaju usluge organizacijama, društvima i klubovima amterskoga športa (skupina 12042), ako nisu s njima u radnom odnosu.

Osobe koje obavljaju usluge iz ovoga članka fizićkim osobama, plaćaju na prihode ostvarene s tim osobama porez na dobit prema ostvarenoj dobiti ili u godišnjem paušalnom iznosu, ovisno o visini ostvarene dobiti.

Članak 4.

Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu određuje se prema djelatnosti i to:

Djelatnost Iznos poreza u HRD

I. PRERADA NEMETALA

1. staklarska (staklobrusačka, staklogalvanerska, graverska, staklorezačka i dr.) 36.000

2. lončarska 18.000

DJELATNOST lznos poreza u HRD

3. keramičarska 36000

4. ostal i 27.000

II. METALOPRERAĐIVAČKA DJELATNOST

1. bravarska, strojobravarska, kovinotokarska 112.500

2. kovačka, lijevačka, termička obrada metala 99.000

3 alatnićarska 90000

4. limarska 135.000

5. izrada metalne galanterije 72.000

6. mehaničarska 108.000

7. ostali 90.000

III. PROIZVODNJA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH UREĐAJA

1. elektromehaničari 148.500

1. električari 112.500

3. elektroničari 108.500

4. ostali 90.000

IV.PRERADA DRVA

1. stolari 112.500

2. pilari drvene građe:

a) tračne pile (brenta) 148.500

b) njihajuče pile Šgateri) 36.000

3. kolari, bačvari, kačari 18.000

4. drvotokari-drvoglodači 90.000

5. izrada drvne galanterije 36.000

6. ostali 36.000

V. PROIZVODNJA I PRERADA TEKSTILA

1 užarska, vunovlačarska 10 000

2. krojačka (konfekcija), pletačka 72.000

3. krojačka (usluga) 31500

4. izrada šešira, kapa, rukavica 27.000

5. tapetarsko-dekoraterska 63.000

6. ostali 27.000

VI. PRERADA KOŽE I KRZNA

1. obučarska 18.000

2. remenarsko-sedlarska 18.000

3. izrada kožne galanterije 36.000

4. krznarska 72.000

5. oslali 27000

VII. PROIZVODNJA I PRERADA GUME I PLASTIKE

1. izrada predmeta od gume i plastike 72.000

2. vulkanizeri 45.000

3. ostali 36.000

VIII. PREHRAMBENA I UGOSTITELJSKA DJELATNOST

a) ugostiteljstvo

1. ZONA:

1. kategorija ugostiteljskog objekta 684.000

2. kategorija ugostiteljskog objekta 522.000

3. kategorija ugostiteljskog objekta 162.000

2. ZONA·

1. kategorija ugostiteljskog objekta 486.000

2. kategorija ugostiteljskog objekta 333.000

3. kategorija ugostiteljskog objekta 117.000

3. ZONA

1. kategorija ugostiteljskog objekta 288.000

2. kategorija ugostiteljskog objekta 198.000

3. kategorija ugostiteljskog objekta 81.000

DJELATNOST Iznos poreza u HRD

Napomena:

- razvrstavanje naselja i ulica po zonama sadrižano je u prilogu br. 1 koji je sastavni dio ove Odluke,

- u 1. kategoriju ugostiteljskih objekata razvrstavaju se nočni barovi, disko klubovi, restorani, pansioni i gostionice,

- u 2 kategoriju ugostiteljskih objekata razvrstavaju se: kavane, kafe barovi, snek-barovi, bifei, pivnice, zdravljaci, krčme, pečenjarnice, konobe i picerije,

- u 3. kategoriju ugostiteljskih objekata razvrstavaju se ostali objekt.i

b) slastičarnice 180.000

c) pekari 180.000

d) uslužno pečenje plodina, odojaka i sl. 36.000

IX GRAĐEVINSKA DJELATNOST

1 zidari, fasaderi, keramičari 144.000

2 tesari, krovopokrivači 171.000

3 soboslikari 180.000

4 klesari, kamenoresci 90.000

5 pečari (zidanje i postavljanje kaljevih peči) 72.000

6 proizvodnja betonskih blokova 216.000 i. usluge gradevinskim strojevima 216.000

8. iskop i prodaja građevinskog materijala 216.000

9. ostali 126.000

X. INSTALATERSKA DJELATNOST

1. elektroinstalateri 112.500

2. vodoinstalateri 135.000

3 instalateri centralnog grijanja 148.500

4. ostali 126.000

XI. AUTO-STRUKA

1 automehaničari autolimari, autolakireri 297.000

2. autoelektričari 216.000

3 ostal i 180.000

XII.PRIJEVOZNIČKA DJELATNOST

a) autoprijevoznici prema ukupnoj tonaži nosivosfti:

- do 2,5tona nosivosti 54.000

- od 2,5do 5 tona nosivnosti 180.000

- od 5 do 10 tona nosivosti 220.500

- preku 10 tona nosivosti 297.000

b) vuča i iznos drvne mase:

1.prijevoz zaprežnom stokom

po svakom paru konja 45.000

2.prijevoz traktorima 1kom 90.000

2kom 180000

3kom 270.000

4kom 360.000

Napomena:

- Ako obveznik iz točke 2. obavlja djelatnost i sa konjima, paušalni iznos točke 2. povečava se za iznos iz točke 1.

c) sječa i izrada drvnih sortimenata 135.000

d) auto-taxi 72.000

e) ostali 90.000

XIII. TRGOVACKA I ZONA II. ZONA III. ZONA DJELATNOST

l. trgovina mješovitom robom 333.000 207.000 126.000

2. trgovina tekstilom 225.000 144000 90.000

DJELATNOST Iznos poreza u HRD

3. trgovina vočem i povrčem 207.000 126.000 72.000

4 trgovina auto-dijelovima

a) novim 171.000 108.000 63.000

b) polovnim 108.000 72.000 45.000

5 cvječari

a) proizvodnja i prodaja 225.000 144.000 90.000

b) prodaja 108.000 72.000 45.000

6 mesnice 126.000 81.000 45.000

7.ostale specijalizirane trgovi- 279.000 17l.000 99.000

ne

Napomena:

- Razvrstavanje po zonama sadržano je u prilogu br.1 koji je sastavni dio ove Odluke.

XIV FINANCIJSKE, TEHNIČKE I POSLOVNE USI.UGE

1. stomatolozi, liječnici 360.000

2. projektiranje, geodetsko-katastarski poslovi,

konzalting usluge, projektiranje i programiranje

AOP 315000

3 odvjetnici 270.000

4. usluge turističkoga posredovanja, usluge ekonomske propagande i reklame, usluge istraživanja tržišta - maneting, izdavači 225.000

5 knjigovodstvene usluge 180.000

6 zubotehničari 135000

7. sudski vještaci, tumači i prevoditelji, nastavnici

stranih jezika, glazbe i školskih predmeta, poduka strojopisa, športski treneri i učitelji 90.000

8. svečenici 45.000

9. ostali 90.000

XV.OSOBNE I DRUGE USLUGE I DJELATNOSTI

1.frizerska za žene,kozmetičarska,pedikerska 135.000

2.frizersko-brijačka 54000

3.dimnjačarska 72.000

4.fotografska,fotokopiranje, umnožavanje,sni-

manje video-uređajima 36.000

5.optičarska 126.000

6 urarska 72.000

7.kemijsko čiščenje,bojenje i čiščenje tepiha i te-

pisona 112.500

8.pranje i podmazivanje automobila 36.000

9.iznajmljivanje video-kazeta i uređaja 72000

10.zlatarsko-filigranska 72.000

11.izrada papirne galanterije 72.000

12.izrada suvenira i bižuterije 36.000

13 uslužno piljenje ogrjevnog dnva 54.000

14.uslužno vršenje žitarica 18.000

15.zabavne radnje 72.000

16.sve ostale neobuhvačene djelatnosti 45.000

Napomena:

Poreznom obvezniku, koji obavlja više privrednih djelatnosti, godišnji paušalni iznos poreza utvrđuje se razmjerno udjelu ostvarene dobiti, tako da ukupni godišnji paušalni iznos poreza ne prelazi največi paušalni iznos utvrđen ovom Odlukom.

Članak 5.

Iznosi u HRD iz članka 4. ove Odluke revatoriziraju se indeksom promjene vrijednosti hrvatskoga dinara prema njemačkoj mani (DEM), po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, na dan dospiječa plačanja Šsredhji tečaj na dan 01.01. 1993. - 100 DEM=49500 HRD).

Članak 6.

Osnovica za obračun drugih obveza za obveznike iz članka 4 utvrđuje se primjenom stope poreza na odobit za obveznike koji porez plačaju prema ostvarenoj dobiti.

Članak 7.

Porez na dobil u paušalnorn iznosu iz člazkka 4. ove Odluke razmjerno se smanjuje u vremenu kad obveznik nije radio, u slučaju kad obveznik zbog bolesti i drugih okolnos ti, neovisno od volje poreznog obveznika nije mogao obavljati djelatnost.

IV POREZ IZ PLAČA RADNIKA

Članak 8

Porez iz plača radnika plačaju radnici po stopi od 6,20%i,.

V. POREZ NA PRIHOD OD POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI

Članak 9.

Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti ne plača se na katastarski prihod od 500 HRD.

Članak 10.

Porez na ostvarenu dobit od poljoprivredne djelatnosti plača obveznik koji u tijeku godinc ostvari prihod od te djelatnosti viši od iznosa dvostruke godišnje prosječne plače u privredi Republike Hrvatske, u godini što prethodi razrezu poreza

Članak 11.

U pogledu priznavanja troškova poslovanja obveznicima poreza na ostvarenu dobit od poljoprivredlke djelatnosti, primjerljuju se odgovarajuče odredbe Zakona o neposrednim porezima

Članak 12.

Privreineno se oslobađaju poreza na prinod od poljoprivredne djelatnosti prihodi od zemljišta:

1 na kojima se zasade novi vinogradi, isključivo s plemenitom lozom i to - na vinogradarskom ili pjeskovitom tlu - deset godina;

2 na kojima se zasade novi vočnjaci i to

a) ribizlom, malinom, kupinom, borovnicom ili sličnim vočkakna - pet godina

b) šljivom, breskvom, marelicom, višnjom, trešnjoin i lješnjakom - deset godina,

c) jabukom, kruškom i dnkgim plemenitim vočkamadeset godina,

d) orahom - deset godina:

3. koja se pošume po uputi i pod nadzorom organa ovlaštenog za poslove šumarstva i to:

a) bagremom, kanadskom topolom i šumom niskog uzgoja - deset godina,

b) šumom visokog uzgoja - dvadeset godina.

Članak 13.

Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti plačaju obveznici toga poreza i to

1. fizičke osobe na katastarski prihod (osnovicu) 15%

2. fizičke i pravne osobe ria ostvarenu dobit 25%

VI. POREZ NA PRIHOD OD IMOVINE

Članak 14.

Iznos zakupnine, odnosno najamnine, ostvaren davanjem u zakup, odnosno najam zgrada, dijelova zgrada i drugih gradevinskih objekata, umanjuje se za troškove, ikd održavanja i upravljanja zgrade i to

1 za zgrade, odnosno stanove - 30'% od iznosa najamnine

2. za poslovne prostorije - 20'% od zakupnine Jednogodišnja amortizacija za zgrade, stanove i poslovne prostorije određuje se 5% od zakupnine, odnosnu najamnine

Članak 15.

Ako su troškovi održavanja zgrade. stana, odnosno poslovnoga prostora, veči od propisanih člankom 14. Odluke. priznaju se u stvarno isplačenom iznosu pod uvjetom da su bili potrebni i dokazani odgovarajučom dokumentacijom.

Članak 16

Porez na prihod od imovine za stambene zgrade, stanove i poslovne prostorije ne plačaju obveznici toga poreza:

1. koji primaju stalnu socijalnu pomoč,

2. koji nemaju članova uže obitelji sposobnih za privređivanje, ako im mjesečni prihod iz svih izvora prihoda ne prelazi, po članu obitelji, najnižu osnovnu plaču objavljenu u