Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 28.09.1993 Odluka o imenovanju predsjednika i članova Hrvatske komisije za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (" Narodne novine "broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92) i točke III. stavka 2. Odluke o Hrvatskoj komisiji za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (" Narodne novine "broj 45/92), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 24. kolovoza 1993. godine donijela

ODLUKU

o imenovanju predsjednika i članova Hrvatske komisije za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu

I.

Imenuje se DAVORIN RUDOLF predsjednikom hrvatske komisije za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu

II.

Za članove Hrvatske homisije za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, kulturu i znanosl imenuju se:

1. dr. MIROSLAV BERTOŠA za povijest

2. dr BISERKA CVJETIČANlN za kulturike mreže, kultukni razvoj i afrikanistiku

3 dr. ŽELJKA ČORAK za književnost, povijest umjetnosti i kulturnu djelatnost

4. dr. ŽARKO DOMLJAN za kulturu, medije i veze sa saborskim odborima

5. prof. DARKO GLAVAN za suvremene medije i muzeologiju

6. dr. NADA GRUIč za povijest urnjetnosti i zaštitu spomeničke baštine

7. dr. MISLAV JEŽIČ za filozofijkk, povijest, kulturu i veze s međunarodnim nevladinim organizacijama

8. dr. DAMIR KLASlČEK za međunarodno pravo

9. dr. TOMISLAV LADAN za filologiju i prevodilački rad

10. prof. dr. TOMISLAV MARASOVIč za zaštitu spomeničke baštine i veze s međunarodnim nevladinim organi zacijama

11. akademik VLADIMIR PAAR za fiziku i informatičke mreže

12. ZORAN PIČULJAN za pravo obrazovanja i veze s vladinim radnim tijelima

13. prof dr. MILAN RAMLJAK za upravno pravo

14. prof. dr. PAVAO RUDAN za antropologiju, društvene znanosti i veze s međunarodnim nevladinim organizacijama

15. prof. IVAN ŠARIČ za arheologiju i medunarodnu kulturnu suradnju

16. dr. MLADEN OBAD ŠČITAROCI za arhitektkrru i okoliš

l7. mr. IVO ŠKRABALO za međunarodno pravo, dramatur

giju, medije i veze sa saborskim odborima

18. akademik IVO ŠLAUS za fiziku, prirodne znanosti i veze s odborom za međunarodnu suradnju HAZU

19. dr. NIKŠA ŠOLJAN za pedagogiju i izdavaštvo

20. dr. DRAŠKO ŠOMAN za biologiju, ekologiju i zaštitu prirode.

Klasa: 080-02/93-04/35

Urbroj : 50304/2-93-01

Zagreb, 24. kolovoza 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.