Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 28.09.1993 Pravilnik o klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 21. stavka l. Zakona o ugostiteljskoj i 1.urističkoj djelatnosti (" Narodne novine ". broj 28/88, 38/88, 16/90 i 44/93), ministar turizma, uz mišljenje Hrvatske udruge hotelijera i Hrvatske udruge kampera, donosi

PRAVILNIK

o klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se klasifikacija ugostiteljskih objekata, minimalni uvjeti kojima moraju udovoljavati objekti i kategorizacija ugostiteljskih objekata.

Odredbama ovog pravilnika utvrđuje se što se smatra pojedinom vrstom ugostiteljskog objekta.

Članak 2.

Ugostiteljskim objektom, prema odredbama ovog pravilnika, smatra se ugostiteljska jedinica koja u poslovnom, građevinskom i funkcionalnom pogledu čini cjelinu ili koja, u okviru šire građevinske cjeline, ima izdvojeni prostor i potrebitu funkcionalnost.

Ugostiteljskim objektom zatvorenog tipa, smatra se objekt u kojem pravne i fizičke osobe orgaciiziraju pružanje ugostiteljskih usluga svojim djelatnicima i svojim članovima (restoran za prehranu djelatnika, odmaralište i sl.).

Ukoliko se u objektima iz stavka 2. ovog članka pružaju usluge i trečim osobama, objekti moraju ispunjavati uvjete propisane za ugostiteljske objekte otvorenog tipa.

Iznimno od odredbe stavka l. ovog članka, ugostiteljski objekti vrste slastičarnica i buregdžinica koji na dan stupanja na snagu ovog pravilnika posluju kao radnja u odvojenim prostorijama odnosno prostorima u kojima pripremaju i uslužuju slastice i jela mogu imati odvojene proslorije odnosno prostore.

Članak 3.

Ugostiteljski objekti klasificiraju se u odgovarajuču vrstu, a određene vrste ugostiteljskih objekata u odgovarajuću kategoriju

Klasificiranje u vrste i kategorije obavlja se sukladno odredbama ovog pravilnika

II. KLASIFIKACIJA I VRSTE UGOSTITEIJSKIH OBJEKATA

Članak 4.

Ugostiteljski objekti klasificiraju se kao:

- objekti za smještaj;

- objekti za prehranu.

Članak 5.

Klasifikacija ugostiteljskog objekta određuje se prema vrsti ugostiteljskih usluga koje se pretežito pružaju u objektu, tehničkim mogučnostima i načinu usluživanja.

1. Ugostiteljski objekti za smještaj

Članak 6.

Ugostiteljski objekti za smještaj su: hotel, pansion, motel, turistički apartman, odmaralište, odmaralište za djecu i mladež, kamp, kuča i stan za odmor i sobe za iznajmljivanje.

Ugostiteljskim objektima za smještaj smatraju se i drugi objekti koji pružaju usluge smještaja, bez obzira kako se nazivaju (prenočišta i dr.), a koji se ne mogu svrstati u neku od vrsta iz stavka 1. ovog članka.

Hotel

Članak 7.

Hotel je ugostiteljski objekt. u kojem se pružaju usluge smještaja i doručka, a mogu se pružati i druge usluge i uobičajene u ugostiteljstvu.

U hotelu se izdaju sobe i apartmani.

Hotel mora biti smješten u zasebnoj zgradi ili u potpu no odvojenom dijelu zgrade koji čini homogenu cjelinu.

Hotel može imati depandansu

Depandansa je objekt u sastavu hotela, u kojem se pružaju samo usluge smještaja, a usluge prehrane i druge usluge gostima u tom objektu, pružaju se u matičnom objektu (hotelu).

Depandansa je odvojeni građevinski objekt koji s matičnim objektom može biti povezan komunikacijskim hodnikom

Pansion

Članak 8.

Pansion je ugostiteljski objekt u kojem se gostima, u pravilu za duži boravak, pružaju usluge smještaja i prehrane, a mogu se pružati i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu.

Motel

Članak 9

Motel je ugostiteljski objekt smješten uz prometnice, namijenjen kračem zadržavanju gostiju u kojem se pružaju usluge smještaja i doručka, a mogu se pružati i ostale ugostiteljske usluge

Turistički apartman

Članak 10

Turistički apartman je ugostiteljski objekt u kojem se pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i druge ugosti teljske usluge.

Turistički apartman može biti zaseban (pojedinačni; građevinski objekt, jedan i više apartmana u jednoj zgradi (u daljnjem tekstu: blokovi) i više apartmana pojedinačih građevinskih objekata na istoj lokaciji (u daljnjem tekstu cjeline).

Turistički apartman najviše kategorije naziva se rezidencija

Odmaralište

Članak 11.

Odmaralitše je ugostiteljski objekt zatvorenog tipa, u kojem se pružaju usluge smještaja djelatnicima odnosno članovima udruženja i organizačija osnivača odmarališta, a mogu se pružati i druge usluge.

Odmaralište za djecu i mladež

Članak l2.

Odmaralište za djecu i mladež je ugostiteljski objekt zatvorenog tipa namijenjen odmoru i rekreaciji djece i mladeži, u kojem sc pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i druge usluge.

Kamp

Članak 13.

Kamp je ugostitetjski objekt u kojem se na uređenom prostoru turist.ima iznajmljuje zemljište za kampiranje, uređaji i oprema za kampiranje, a mogu se pružati i druge usluge.

Kuča i stan za odmor

Članak 14.

Kuča i stan za odmor je ugostiteljski objekt namijenjen odmoru, u kojem se turistima pruža usluga smještaja, a mogu se pružati i usluge prehrane

Soba za iznajmljivanje

Članak 15.

Soba za iznajmljivanje je objekt u okviru stambene zgrade odnosno stana, u kojem se turistima pruža usluga smještaja, a može se pružati i usluga doručka

2. Ugostiteljski objekti za prehranu

Članak 16.

Ugostiteljski objekti za prehranu su: restoran, gostionica, kavana, pivnica, zdravljak, snack-bar, caffe-bar, buffet, bistro, krčma, konoba, klijet, pečenjarnica, disco-bar, nočni bar, pizzeria, buregdžinica, slastičarnica i objekt brze pre hrane (fast food i dr.).

Ugostiteljskim objektom za prehranu smatraju se i drugi objekti, bez obzira kako se nazivaju, u kojima se gostima pružaju usluge prehrane i točenja pića i napitaka.

Restoran

Članak 17.

Restoran je ugostiteljski objekt u kojem se, u pravilu, za vrijeme glavnog obroka (ručak, večera) pripremaju i uslužuju topla i hladna jela, pića i napici.

Restoran mora imati blagot.,aonicu, kuhinju, točionik i konobarski office, osim u restoranu sa samoposluživanjem, te priručno skladište za čuvanje namirnica i pića.

Gostionica

Članak 18.

Gostionica je ugostiteljski objekt u kojem se tijekom čitavog poslovnog vremena pripremaju i uslužuju topla i hladna jela, pića i napici.

Gostionica mora imati blagovaonicu, kuhinju, točionik i priručno skladište za čuvanje namirnica i pića.

Gostionica u kojoj se pružaju i usluge smještaja mora imati sobe za goste, a ispod naziva "gostionica" mora biti dodatak s iznajmljivanjem soba.

Kavana

Članak 19.

Kavana je ugostiteljski objekt u kojem se pripremaju i uslužuju napici, pića, slastice i pretežito jednostavnija jela.

U dijelu prostorije za usluživanje gostiju ili u posebnoj prostoriji, u kavani, mogu se usluživati i glavni obroci (ru čak, večera) ako postoji oprema i inventar propisan za bla govaonicu.

Kavana mora imati prostoriju za usluživanje gostiju. kuhinju ili proslor za pripremanje jela, ako ih uslužuje točionik s izložbenom rashladnom vitrinom za hladna jela i slastice, te priručne proslore i rashladne uređaje za čuvanje naznirnica i pića.

Pivnica

Članak 20

Pivnica je ugostiteljski objekt u kojem se tijekom čitavog poslovnog vremena toči pretežito pivo, te pripremaju i uslužuju topla i hladna jela odgovarajučeg asortimana.

Pivnica mora imati prosloriju za usluživanje gostiju, kuhinju ili prostor za pripremanje jela, točionik s uređajem za točenje piva na krigle, priručne prostore i rashladne uređaje za čuvanje namirnica i pića.

Zdravljak

Članak 21

Zdravljak je ugostiteljski objekt u kojem se tijekom čitavog poslovnog vremena pripremaju i uslužuju topla i hladna - pretežito mliječna jela, slastice, bezalkoholna pića i napici.

Zdravljak mora imati prostoriju za usluživanje gostiju, točionik s rashladnom vitrinom za slastice, kuhinju ili prostor za pripremanje jela, odgovarajuči termički blok s prostorom za izradu slastica, priručne prostore i rashladne uređaje za čuvanje namirnica, pića i napitaka.

Snack-bar

Članak 22.

Snack-bar je ugostiteljski objekt u kojem se tijekom čitavog poslovnog vremena na očigled gostiju pripremaju i uslužuju jela, pića i napici.

Snack-bar mora imati prostoriju za usluživanje gostiju odnosno za samoposluživanje, prostor za pripremanje jela, točionik, koji može biti u prostoru za pripremanje jela, snack konzumacijski pult, te priručne prostore i rasladne uređaje za čuvanje namirnica i pića i namještaj prilagođen kračem zadržavanju gostiju

Caffe-bar

Članak 23.

Caffe-bar je ugostiteljski objekt u kojem se tijekom čitavog poslovnog vremena, uglavnom u prostoru točionika, pripremaju i uslužuju napici i pića, topli i hladni sendviči, slastice, voče, te sladoled proizveden na industrijski način

Caffe-bar mora imati prostoriju za usluživanje, točionik u prostoriji za usluživanje, termički uređaj i prostor za pripremanje slastica ako se u objektu uslužuju slastice, te namještaj prilagođen kračem zadržavanju gostiju.

Buffet

Članak 24.

Buffet je ugostiteljski objekt u kojem se tijekom čitavog poslovnog vremena pripremaju i uslužuju pića i napici, te pretežito hladna jela.

U buffetu se mogu usluživati i jednostavna topla jela. Buffet mora imati prostoriju za usluživanje gostiju, prostor za pripremanje jela, točionik u prostoru za usluživanje, priručne prostore i rashladne uređaje za čuvanje namirnica i pića, te namještaj prilagođen kraćem zadržavanju gostiju.

Ukoliko se u buffetu uslužuju jednostavna topla jela, a nema kuhinje, u prostoru točionika mora bili proslor za pripremanje jela.

Bistro

Članak 25.

Bistro je ugostiteljski objekt u kojem se pripremaju i uslužuju pića, napici i pretežito jednostavna jela.

Ristro mora imati prostoriju za usluživanje gostiju s namještajem prilagodenim kračem zadržavanju gostiju, prostor za pripremanje jela, točionik i priručne prostore, te opremu za čuvanje namirnica i pića.

Krčma

Članak 26.

Krčma je ugostiteljski objekt u kojem se pripremaju i uslužuju pića, napici i hladna jela, a mogu se usluživati i pojedina topla jela, prema mjesnim običajima.

Krema mora imati prostoriju za usluživanje gostiju, točionik u istoj prostoriji, priručne prostore i rashladne uređaje za čuvanje namirnica i pića, te kuhinju ili prostor za pripremanje, jela ukoliko se u krčmi uslužuju i topla jela.

Konoba

Članak 27.

Konoba je ugostiteljski objekt u kojem se uslužuju pretežito vino i rakija, te pripremaju i uslužuju karakteristična jela prema običajima kraja.

Konoba mora imati prostoriju za usluživanje gostiju s odgovarajučim izvornim namještajem prilagođenim kraju, točionik, priručne prostore i rashladne uređaje za čuvanje namirnica i pića, te prostore i uređaje za pripremanje karakterističnih jela.

Kada se u konobi uslužuju karakteristična topla jela, moraju se pripremiti na ognjištu.

Pečenjarnica

Članak 28.

Pečenjarnica je ugostiteljski objekt u kojem se pripremaju i uslužuju pečena jela i toče alkoholna i bezalkoholna pića i napici.

Pečenjarnica mora imati prostoriju ili prostor za usluživanje gostiju, točionik u istoj prostoriji, prostor i opremu za pripremanje jela i priručne prostore i rashladne uređaje za čuvanje namirnica i pića, te namještaj prilagođen kračem zadržavanju gostiju.

Disco-bar

Članak 29.

Disco-bar je ugostiteljski objekt u kojem se, u pravilu noču, pripremaju i uslužkrju pića i napici i jednostavna jela.

Disco-bar mora imati glazbu koja se emitira putem odgovarajučih uređaja i prostor pogodan za ples (plesni podij).

Glede ostalih uvjeta uređenja i opreme odgovarajuče se primjenjuju odredbe ovog pravilnika propisane za kavanu, s tim da se iz točionika smještenog u prostoriji za usluživanje, mogu neposredno posluživati gosti.

Nočni bar

Članak 30

Nočni bar je ugostiteljski objekt u kojem se pripremaju i uslužuju pića i napici, te jednostavna jela.

Nočni bar, u pravilu, ima živu glazbu, a mora imati prostor za usluživanje, prostor za ples sukladan veličini bara, mušku i žensku garderobu s umivaonikorn i tušem s toplom vodom ukoliko se u baru priređuju artističke i slične priredbe.

Glede ostalih uvjeta uređenja i opreme odgovarajuče se primjenjuju odredbe ovog pravilnika propisane za kavanu, s tim da se iz točionika, smještenog u prostoriji za usluživanje, mogu neposredno usluživati gosti

Pizzeria

Članak 31.

Pizzeria je ugostiteljski objekt u kojem se tijekom čitavog poslovnog vremena priprema i uslužuje pizza, toči vino, pivo i bezalkoholna pića i napici.

Pizzeria mora imati prostoriju za usluživanje gostiju s namještajem prilagođenim kračem zadržavanju gostiju.

Glede ostalih uvjeta uređenja i opreme odgovarajuče se primjenjuju odredbe ovog pravilnika propisane za pečenjarnicu.

Buregdžinica

Članak 32.

Buregdžinica je ugostiteljski objekt u kojem se tijekom čitavog poslovnog vremena priprema i uslužuje burek, toči pivo, bezalkoholna pića i uslužuju mliječni proizvodi.

Buregdžinica mora imati prostoriju za usluživanje gostiju s namještajem prilagođenim kračem zadržavanju gostiju.

Glede ostalih uvjeta uređenja i opreme na buregdžinicu se odgovarajuče primjenjuju odredbe ovog pravilnika propisane za pečenjarnicu.

Slastičarnica

Članak 33.

Slastičarnica je ugostiteljski objekt u kojem se tijekom čitavog poslovnog vremena pripremaju i uslužuju slastice, bezalkoholna pića i napici.

Slastičarnica mora imati prostoriju za usluživanje gostiju, rashladne vitrine za slastice, točionik, kuhinju ili prostor za pripremanje slastica i sladoleda, odgovarajuči termički blok s prostorom za izradu slastica i priručne prostore i rashladne uređaje za čuvanje namirnica, slastica i pića.

Objekt brze prehrane

Članak 34.

Objekt brze prehrane (fast-food i dr.) je ugostiteljski objekt u kojem se gostima za pultom ili točionikom uslužuju jela, u pravilu, pripremljena za brzu okrepu, pića i napici.

Ugostiteljski objekt brze prehrane mora imati prostoriju ili prostor za usluživanje gostiju, točionik u istoj prostoriji, prostor i opremu za pripremanje jela i priručne prostore i rashladne uređaje za čuvanje namirnica i pića, te namještaj prilagođen kračem zadržavanju gostiju.

Članak 35.

Odredbe ovog pravilnika koje se odnose na objekte za prehranu odgovarajuče se primjenjuju i na objekte za smještaj u dijelu gdje je organiziratka prehrana, ukoliko ovim pravilnikom nije drugačije propisano.

III. MINIMALNI UVJETI KOJIMA MORAJU UDOVOLIITI UGOSTITELJSKI OBJEKTI

Članak 36.

Minimalni uvjeti primjenjuju se na sve vrste ugostiteljskih objekata, ukoliko ovim pravilnikom nije drugačije propisano.

Ugostiteljski objekti koji se kategoriziraju rnoraju, pored minimalnih uvjeta ispunjavati i uvjete propisane kategorizacijom.

Članak 37.

Ugostiteljski objekti moraju biti građeni, uređeni i opremljeni, te kadrovski ekipirani, tako da omogućuju racionalno korištenje prostora, nesmetano kretanje gostiju i zaposlenog osoblja, nesmetan prijenos stvari, čuvanje robe od kvarenja, zaštitu zdravlja gostiju i zaposlenog osoblja, te stručno usluživanje gostiju.

Članak 38.

Poslovne prostorije odnosno prostori ugostiteljskih objekata, glede izgradnje, uređaja, opreme i usluga moraju udovoljavati uvjetima propisanim ovim pravilnikom, te propisima iz članja graditeljstva, urbanizma zaštite od požara, zaštite na radu, zdravstva, zaštite od buke i drugim posebnim propisima.

Uređaji i oprema moraju biti u ispravnom i funkcionalnom stanju, te redovito održavani.

Članak 39.

Prostorije u ugostiteljskim objektima u kojima se noču iza 23,00 sata emitira glazba ili izvodi zabavni program moraju imati zvučnu izolaciju koja sprečava širenje zvuka izvan ovih prostorija.

Iznimno od odredbe stavka l. ovoga članka, prostorije u ugostiteljskim objektima koji se nalaze izvan naseljenih mjesta i smještajnih objekata za emitiranje glazbe ili izvodenje zabavnog programa ne moraju imati zvučnu izolaciju.

Prostorije u kampovima u kojima se emitira glazba ili izvodi zabavni program noču iza 23,00 sata moraju imati zvučnu izolaciju koja sprečava širenje zvuka izvan ovih prostorija.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prostorije u kampovima koji se nalaze izvan naseljenih mjesta i smještajnih objekata, za emitiranje glazbe ili izvođenje zabavnog programa ne moraju imati zvučnu izolaciju.

Članak 40.

Na glavnom ulazu u ugostiteljski objekt mora biti vidno istaknuta vrsta i naziv objekta.

Kod ugostiteljskog objekta i depandanse koji podliježu kategorizaciji na glavnom ulaz mora biti istaknuta standardizirana ploča s oznakom vrste i kategorije objekta.

Standardiziraila ploča iz stavka 2. ovog članka, mora biti istaknuta i unutar ugostiteljskog objekta za smještaj na recepciji, a u restoranu u prostoriji u kojoj se uslužuju gosti.

Članak 41.

Ugostiteljski objekt mora stalno raspolagati dovoljnim količinama higijenski ispravne vode, što se osigurava priključkom na javni vodovod, a na mjestima gdje ne postoji javni vodovod, na drugi odgovarajuči način.

U mjestima bez vodovoda ili kanalizacije, uređaje za opskrbu vodom i izgradnju sanitarno-higijenskih uređaja treba izvesti u skladu sa sanitarnim propisima, s time da se voda od spremišta za vodu do potrošnih nrjesta dovodi pri tiskom (hidrofor), a otpadne tekuče tvari moraju se odvoditi zatvorenim kanalom do uređaja za sakupljanje otpadnih tekučih tvari ili do uređaja za kondicioniranje i konačno upuštanje u teren ili u prirodne recipijente.

Krute otpadne tvari moraju se, uz osiguranje, potrebitih sanitarno-tehničkih i higijezkskih uvjeta, redovito odstranjivati izgostiteljskih objekata, sakupljati na propisanim i za to uređenim mjestima i redovito odvoziti na organizirana i uređena smetlišta

Članak 42.

Ugostiteljski objekt mora biti priključen na javnu električnu mrežu ili na drugi odgovarajuči način osigurali opskrbu električnom energijom

Električno osvjetljene mora biti uvedeno u svim prostorijama ugostiteljskog objekta.

U ugostiteljskom objektu noču moraju biti osvijetljeni, potpuno ili orijentacionim svjetlom sve prostorije i prostori u kojima se kreču i zadržavaju gosti.

Članak 43.

Ugostiteljski objekti moraju biti priključeni na javnu telefonsku mrežu, osim u mjestima gdje takve mogučnosti ne postoje.

Objekti za smještaj, te restorani moraju imati uveden najmanje jedan telefonski aparat na raspolaganju gostima, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano

Članak 44.

Ugostiteljski objekt mora biti opremeljen aparatirna i drugom opremom za gašenje požara, a zaposleno osoblje osposobljeno za rukovanje tim aparatima i opremom, sukladno posebnim propisima.

Članak 45

Ugostiteljski objekti za smještaj u kojima se za goste pripremaju i uslužuju glavni obroci (ručak, večera) moraju imati kuhinju, blagovaonicu i priručno skladište za čuvanje namirnica i pića, ukoliko ovim pravilnikom nije drugačije propisano.

Članak 46.

U svim prostorijama ugostiteljskog objekta u kojima se zadržavaju gosti, mora biti izveden odgovarajuči način zagrijavarlja do najmanje temperature zraka u proslorijama od l8,5 stupnjeva Celzijevih uz mogučnost prozračivanja.

Ugostiteljski objekt koji posluje samo ljeti ne mora ima ti uvedeno grijanje prostorija, ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano.

Članak 47.

Unutrašnje visine prostorija u ugostiteljskim objektima (visina od poda do stropa) moraju iznositi najmanje 2,80 m u zajedničk:m prostorijama za boravak, prostorijama za usluživanje i kuhinjama, a 2,40 m u sobama

Ukoliko je u objektu odnosno prostoriji instaliran klima uređaj, najmanja visina zajedničkih prostorija može iz nositi 2,50 m.

U prostorijama s koso izvedenim stropovima prosječna visina mora odgovarati kzvjetima iz stavka 1 ovog članka

Poslovne prostorije ugostiteljskih objekata u zgradama, registriranim kao povijesno-kulturni spomenici, ne moraju imati visinu propisanu ovim pravilnikom, uz uvjet, da se u procesu rada ne pojavljuju nikakve štetnosti i da na svaku zaposlenu osobu dolazi najmanje l m zračnog prostora i 2 m slobodne površine poda.

Članak 48.

Porculan, staklo, stolno rublje i pribor za jelo moraju biti zaštičeni od prašine i u vrijeme kada nisu u uporabi

Ukoliko je u ugostiteljskom objektu, koji daje usluge prehrane uvedeno samoposluživanje, ono mora biti izvedeno tako da budu osigurani potrebni higijenski uvjeti

Članak 49.

Ugostiteljski objekti moraju raspolagat.i odgovarajučim sanitarnim prostorima (zatkodi, kupaonice) i uređajima U tim prostorima mora stalno vladali besprijekoran red i čistoča i moraju biti dezinficirani.

Ugostiteljski objekti za smještaj moraju imati odvojene sanitarne prostore (zajedničke sanitarije) za zajedničko korištenje gostiju lgosti restorana, doručkovaonice, salona i dr ) od sanitarnih prostora u sobama i na katovima zasebne sanitarije)

Članak 50.

Ugostileljski objekt mora imati najmanje jednu zahodsku grupu za goste.

Pod zahodskom grupom, prema odredbama ovog pravilnika, podrazumijeva se jedan zahod za žene i jedan zahod za muškarce, svaki s posebnim pretprostorom. Zahod za muškarce mora imati i pisoar.

Broj zahoda mora biti srazmjeran veličini (kapacitetu) objekta izraženog brojem konzumnih mjesta i to:

- do 80 konzumnih mjesta, po jedan zahod za žene i jedan za muškarce s jednim pisoarom;

- do 170 konzumnih mjesta, dva zahoda za žene, jedan za muškarce s dva pisoara;

- do 350 konzumnih mjesta, tri zahoda za žene, dva za znuškarce s tri pisoara;

- preko 350 konzumnih mjesta, četiri zahoda za žene i tri zahoda za muškarce s četiri pisoara.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka postoječi ugostiteljski objekti koji se ne kategoriziraju, čija je prostorija za usluživanje površine do 50 m, koji posluju na dan stupanja na snagu ovog pravilnika, a nemaju zahodsku grupu za goste, nkoraju imati najmanje jedan zahod sa pisoarom, te pretprostor s umivaonikom.

Ukoliko ovim pravilnikom nije drugačije propisano, na svakom katu ugostiteljskog objekta na kojem postoje sobe za smještaj gostiju bez zahoda, mora biti najmanje jedan zahod s pretprostorom na tri sobe, a na više od tri sobe najmanje jedna zahodska grupa, te na svakih slijedečih započetih deset soba bez vlastitog zahoda jedna zahodska grupa.

Iznimno od odredbe stavka 1 ovog članka ugostiteljski objekti za prehranu smješteni na plažama, tržnicama, aerodromima, željezničkim i autobusnim kolodvorima i sl., ne moraju imati vlastiti zahod ni umivaonik, ako se u njihovoj neposrednoj blizini osigura korištenje zahoda odnosno zahodske grupe

Na ulazu u zahodsku grupu moraju biti vidno istaknuti simboli kojima se jasno označavaju zahodi za žene i muškarce

Svi zahodi moraju biti na ispiranje tekučom vodom

Zahodi i prostori moraju biti dobro prozračivani i ne smiju širiti neugodne mirise.

Podovi u zahodima ne smiju biti skliski, moraju biti od materijala koji ne propušta vodu i koji se lako pere, te koji se lako održava.

Zidovi u zahodima moraju; do visine od najmanje l,60 m od poda, biti obloženi materijalom koji se lako održava, ne propušta vodu i koji se lako pere, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije odredeno.

Prozori zahoda moraju biti od neprozirnog stakla ili s mogučnošču zaštite od pogleda izvana, a vrata ne smiju biti ostakljena

Pisoari moraju biti tako postavljeni ili ograđeni da ih se ne vidi izvan prostorija u kojoj su smješteni. Pisoari moraju biti opremljeni za ispiranje vodom, a ukoliko nisu instalirane školjke, moraju imati djelolvoran protok vode.

S unutarnje strane zahoda mora postojati najmanje jedna kuka za vješanje odječe, naprava za zaključavanje odnosno zasunjavanje vrata, a u zahodu za žene i polica za odlaganje torbica i posuda za otpatke

U zahodima mora stalno biti toaletni papir, četka i sredstvo za osvježivanje prostora.

Zahodi, u pravilu, moraju biti pod zajedničkim krovom s ugostiteljskim objektom

zahodi se moraju nalaziti u neposrednoj blizini prostora za usluživanje i zadržavanje gostiju.

U slučaju da je zahod smješten izvan zgrade ugostiteljskog objekta, pristup mora biti betoniran ili popločen i noču osvijetljen, a prolaz zaštičen od vremenskih utjecaja

Zahodi za zaposleno osoblje moraju biti smješteni tako, da im osoblje može priči ne prolazeči prostorijama i prolazima namijenjenim gostima.

U pretprostorima zahoda mora biti umivaonik s tekučom vodom, ogledalo, tekuči sapun, papirnati ubrus ili platneni ubrus u roli odnosno aparat za sušenje ruku i posuda za otpatke.

Broj umivaonika mora biti srazmjeran broju konzumnih mjesta i to:

- do 80 konzumnih mjesta jedan umivaonik;

- do 170 konzumnih mjesta dva umivaonika;

- do 350 konzumnih mjesta tri umivaonika:

- preko 350 konzumnih mjesta četiri umivaonika.

Ukoliko su umivaonici za žene i muškarce smješteni u zasebnoj prostoriji, tada na:

- do 140 konzumnih mjesta dolazi po jedan umivaonik za svaki spol:

- do 350 konzumnih mjesta dolaze po dva umivaonika za svaki spol;

- preko 350 konzumnih mjesta dolaze po tri umivaonika za svaki spol.

Članak 51.

Ugostiteljski objekti za smještaj moraju raspolagati odgovarajućim brojem kompletnih ili tuš kupaonica.

Kompletna kupaonica mora imati zahod, ležeču ili tuš kadu s tušem i umivaonik Tuš kupaontca ima samo tuš za tuširanje. Površina kompletne kupaonice mora iznositi najmanje 2,50 m, a tuš kupaonice 1,20 m.

Podovi u kupaonicama moraju biti od materijala koji se lako čisti i ne propušta vodu i ne smiju biti skliski.

Zidovi u kupaonicama, do visine od najmanje i.70 m od poda moraju biti obloženi materijalom koji se lako čisti i ne propušta vodu.

Prozori u kupaonicama moraju biti od neprozirnog stakla ili imati mogučnost zaklanjanja pogleda izvana

Vrata u kupaonicama ne smiju biti ostakljena.

Kupaonice moraju imati mogučnost prirodnog ili umjetnog prozračivanja.

Ukoliko ovim pravilnikom nije drugačije propisano, na svakom katu na kojem postoje sobe bez kupaonice mora bi ti najmanje jedna kupaonica.

Ugoslileljski objekt u kojem svaka soba nema vlastite kupaonice, mora imati zajedničku kupaonicu za goste kompletnu ili tuš kupaonicu, i to najmanje jednu na svaki započetih deset soba bez vlastite kupaonice, a najmanje jednu na svakom katu s više od tri sobe bez kupaonice.

Vlastitom kupaonicom prema odredbama ovoga pravilnika, smatra se odvojeni prostor u koji pristup ima samo korisnik sobe (s ulazorn iz pretprostora ili iz sobe)

Članak 52.

Kuhinja u ugosliteljskom objektu mora po kapacitetu odgovarati potrebama blagovaonice, odnosno prostora za usluživanje.

Kuhinja mora biti opremljena odgovarajučim termičkim uređajima: mora imati rashladnu komoru ili rashladne uređaje s odvojenim pretincima za meso i ribu, kuhinjsko posude odgovarajuče kvalitete (prema kategoriji objekla); radne površine, prostore i uređaje za čiščenje i obradu namirnica; odvojene prostore i uređaje za pranje crnog i bijelog suda s tekučom toplom i hladnom vodom; te pri ručno skladište ili prostore za čuvanje namirnica.

Kuhinja mora imati uređaje za odvod dima, pare i mirisa kapaciteta koji omogučava 20 puta izmjenu zraka u jednom satu izveden tako da se dim, para i mirisi ne šire po prostorijama u kojima se zadržavaju i uslužuju gosti.

Sve radne površine u kuhinji moraju imati gornju plohu od materijala koji se lako čisti, a površine koje su u dodiru s vodom moraju biti od nerđajučeg materijala.

Kuhinja ugostiteljskom objektu u kojem se dogotav ljaju (samo termički tretiraju) isključivo na industrijski način pripremljena jela, ne mora biti opremljena prostorima i uređajima za čiščenje i obradu namirnica.

U kuhinji mora vladati besprijekoran red i čistoča, otpaci se moraju redovito otklanjati.

Pod u kuhinji mora biti od materijala koji ne propušta vodu, koji nije klizav i da se lako pere. U podu moraju biti izljevi sa sifonom i zaštitnom rešetkom.

Visina u kuhinji od poda do stropa, mora iznositi najmanje 2,80 m. Zidovi u kuhinji te prostor za pripremanje jela i pranje suđa, do visine 1,80 m od poda moraju biti obloženi materijalom koji ne propušta vodu i koji se lako pere

Prozori i otvori kuhinje moraju biti zaštičeni od ulaska insekata.

Za potrebe kuhinjskog osoblja kuhinja mora imati posebAn umivaonik s tekučom toplom i hladnom vodom, četkicom, priborom i sredstvom za pranje, dezinfekciju i sušenje ruku

Članak 53.

Ugostiteljski objekt koji nema kuhinju, a goste uslužuje toplinl jelirria, mora imati prostor za pripremanje jela.

Prostor za pripremanje jela mora imat.i odgovarajuči termički blok, radnu površinu i uređaj za pranje suđa s tekučom hladnom i toplom vodom.

Iznad termičkog bloka mora biti izveden odvod dima, pare i mirisa dovoljnog kapaciteta odzračivanja.

Članak 54.

Usluživanje gostiju hranom, pičem i napicima obavlja se u blagovaonici odnosno prostoriji za ušluživanje ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno.

Goste se može usluživati i na prostorima prilagođenim za usluživanje, kao što su terase, vrtovi i slično.

Blagovaonica odnosno prostorija za usluživanje mora biti dovoljno prostrana i imati potreban broj stolova, konzumnih pultova, stolica ili klupa.

Visina prostorija od poda do stropa mora iznositi najmanje 2,80 m

Dio ugostiteljskog objekta u kojem se usluže prehrane (glavni obroci) pružaju samoposluživanjern, nkora bili udvu jen od ostalog dijela objekta namijenjenog gostima i izve den i uređen tako, da su osigurani polrebni higijenski uvjeti.

Stolovi na kojima se uslužuju gosti moraju imali po vršinu koja se lako čisti ili neoštečen i čist stolnjak odnosno predložak za posluživanje ispred svakog konzumnog mjesta

Kod konzumiranja jela koja se uslužuju u proslorijama i na prostorima za usluživanje, gostima se mora staviti na raspolaganje papirnati ili platneni ubrusi Papirnati ubrus mora biti od dobro upijajtkčeg materijala.

Pribor za jelo (žlice, noževi, vilice i dr.) moraju biti od nerđajučeg materijala.

Blagovaonica odnosno proslorija za usluživanje mora imali dobro odzračivanje i osvjetljenje. Pod u blagovaonici i drugim prostorijama za usluživanje mora biti od materijala koji se lako čisti i koji nije klizav.

Blagovaonica odnosno prostorija za usluživanje mora imati dovoljan broj vješalica za garderobu prema broju konzumnih mjesta. Garderoba smještena izvan tih prostorija mora biti odgovarajuče čuvana ili u njoj vidljivo istaknuta obavijest gostima da se predmeti odloženi u gardero bi ne čuvaju

Iznimno blagovaonica ugostiteljskog objekta na terasi, u vrtu i slično, ne mora ispunjavati uvjete iz stavka 3. ovog članka

Prostorom za usluživanje gostiju u ugostiteljskom ob jektu koji posluje sezonski (na plaži, kupalištu, udaljenijem turističkom predjelu, na prigodnim sajmovima, izletištima i sl.) smatra se otvoren natkriven prostor.

Članak 55.

Ugost.iteljski objekt u kojem se uslužuju pića i napici mora imati točionik odgovarajuče površine.

Točionikom se smatra uređen i opremljen prostor u kojem se pripremaju i uslužuju pića i napici i jednostavna jela.

Točionik mora imati mješalicu s toplom i hladnom vodom, uređaje i opremu za odlaganje pića i napitaka, dvodijelno korito za pranje čaša, rashladne uređaje za pića i odgovarajuči pult od materijala koji se lako čisti

Ukoliko se u točioniku pripremaju i uslužuju i jela, t.orionik mora imati odgovarajuči termički blok, radnu površinu, uređaj za odvođenje pare. dima i mirisa dovoljnog ka paciteta odzračivanja odnosno djelotvornu prirodnu ventilaciju i uređaj za pranje šuđa s tekučom toplom i hladnom vodom

Ukoliko se iz točionika neposredno uslužuju gosti, točonik mora imati odgovarajuči pult sa ili bez visokih stolaca.

Točionik mora biti od materijala koji se lako čisti.

U objektima u kojima se uslužuju napici, mora biti instaliran espresso-aparat.

Članak 56.

Prostori za čuvanje namirnica ili priručno skladište u ugostiteljskim objektima moraju biti odvojeni od kuhinje i dovoljno zračni. Moraju imati odgovarajuče police odnosno regale za smještaj namirnica i pića.

Za održavanje lako pokvarljivih namirnica i pića moraju se postaviti rashladne komore ili hladnjaci odgovara jučeg kapaciteta i broja, da bi se zadovoljilo uvjet nemiješanja namirnica različitog porijekla.

Prozori prostora za črrvanje namirnica odnosno priručnog skladišta moraju biti zašličeni od insekata mrežom

Članak 57.

Ugostiteljski objekt mora za zaposleno osoblje imati garderobu, odgovarajuči broj zahoda i kupaonica, te druge prostorije.

U garderobi ili u drugom odgovarajučem prostoru za svaku zaposlenu osobu mora biti garderobni ormarič s ključem, a dvodijelni ormarič za osoblje koje radi na pripremanju i usluživanju hrane.

Objekti u kojima je u jednoj smjeni zaposleno 6 do 15 osoba moraju imati po jednu zahodsku grupu i jednu kupaonicu za muškarce i žene U objektima u kojima je u jednoj smjeni zaposleno više od 15 osoba mora biti najmanje jedna zahodska grupa i dvije kupaonice

Objekti u kojima je u jednoj smjeni zaposleno više od 20 osoba moraju imati blagovaonicu ili poseban prostor za blagovanje zaposlenog osoblja.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, objekti koji započinju poslovanjem nakon stupanja na snagu ovog pravilnika, moraju za zaposleno osoblje imati jednn zahod i umivaonik ako u jednoj smjeni zapošljavaju i manje od s osoba.

Članak 58.

Sobe u ugostiteljskim objektima mogu biti jednokrevetne, dvokrevetne i višekrevetne.

Površina poda sobe, ne računajuči u to pomočne prostorije kao što su kupaonica, zahod, pretprostor i balkon mora iznositi najmanje 7 m za jednokrevetnu sobu, 10 m a dvokrevetnu sobu, odnosno mora odgovarati površini propisanoj kategorizacijom

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka. u ugostiteljskim objektima koji posluju na dan stupanja na snagu ovog pravilnika, površina poda sobe može biti do 2 m manja od površine iz stavka 2. ovog članka.

Za sobe koje imaju više od 2 kreveta minimalno površina poda utvrđuje se tako, da se površini poda dvokrevetne sobe doda površina propisana kategorizacijom, a najmanje 3 m' po krevetu.

Ukoliko su ormar i stalak za kofere smješteni u nekoj pomočnoj prostoriji, minimalna površina sobe iz stavka 2. i 3 ovog članka može biti manja za najviše 2 m.

Dodavanje pomočnog dječjeg kreveta do najviše 140 cm dužine i 70 cm širine dopušteno je u okviru propisanih minimalnih površina sobe.

Visina sobe kod ravnih štropova i prosječna visina kod kosih stropova mora iznositi najmanje 2,40 m.

Iznimno od odredbe stavka 7. ovog članka, minimalna visina sobe, koju građani izdaju turistima na dan stupanja na snagu ovog pravilnika, može iznositi 2,20 m, a u obiteljskom apartmanu najmanje 2.30 m.

Podovi u sobama moraju odgovarati vrsti i kategoriji objekta i da se lako čiste.

Prozori i ostakljena vrata na sobama moraju imati ne prozirne zastore ili koju drugu vrstu žaluzina za zamračivanje i sprečavanje pogleda izvana.

Prostorije koje se izdaju gostima (sobe, apartmani i drugo) moraju imati zaštitu od nekontroliranog ulaska izvana.

Članak 59.

Svaka soba koja se izdaje gostima mora imati:

1. Krevet ležajne površine za jednu osobu 200 x 90, a za dvije osobe krevet ležajne površine 200x 160 cm. Iznimno u ugostiteljskim objektima koji poslirju za dan stupanja na snagu ovog pravilnika, ležajna površina kreveta za jednu osobu može iznositi 190 x 90 cm, a ležajna površina kreveta za dvije osobe 190 x 140 cm ;

2. Madrac odgovarajuče težajne površine;

3. Nočni ormarič ili odgovarajuču policu uz. svaki krevet;

4. Stazu ispred kreveta osim u sobama u kojirna je pod prekriven tepisonom ili tepihom;

5. Stol ;

6. Stolica za sjedenje toliko koliko u sobi ima kreveta

7. Ormar s policama i odjeljkom za vješanje odječe s najmanje 4 vješalice po svakom krevetu:

8. Stalak,za odlaganje prtljage (kofera) ukoliko nije smješten u pomočnoj prostoriji

U sobama koje nemaju vlastitu kupaonicu osim opreme iz stavka 1. ovog članka mora biti:

1. Umivaonik s tekučom toplom i hladnom vodom, s ogledalom i policom za pribor;

2. Čaša za vodu jedna po svakom krevetu;

3. Utičnica za električne aparate s oznakom napona struje;

4. Pepeljara, osim u sobama, u kojima je postavljena oznaka zabrane pušenja;

5. Posuda za otpatke.

Članak 60.

U blagovaonicama, prostorijama i na prostorima za usluživanje stalno mora biti dovoljan broj jelovnika i vinskih karti.

U ugostiteljskim objektima za prehranu jelovnici i vinske karte moraju se izložiti unutar i izvan objekta na pogodnom mjestu i na način uočljiv gostu.

U jelovnicima i vinskim kartama iskazuju se jela, pića. napici i druge usluge koje se nude gostima u ugosti teljskom objektu i njihove prodajne cijene

Jelovnici i vinske karte ispisuju se na hrvatskom i najmanje na jednom stranom jeziku.

Na jelovnicima i vinskim kartama mora biti vidljivo istaknuto napisano da su u cijenu uključeni servis (usluga) i porezi

Jelovnici i vinske karte obvezno se stavljaju na uvid gostu kod preuzimanja narudžbe.

Ponuđena (navedena u jelovnicima i vinskim kartama) jela, pića, napici i druge usluge obvezno se moraju uslužiti ako to gost zahtijeva.

Članak 61.

Odnos osoblja prema gostima u ugostiteljskim objektima mora biti gostoljubiv, profesionalan, stručan i korektan.

Osoblje zaposleno na poslovima usluživanja i komuniciranja s gostima mora poznavati najmanje jedan strani jezik (njemački, engleski, talijanski, francuski, španjolski i ruski), ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano.

Osoblje zaposleno na poslovima rukovanja živežnim namirnicma, pripremanja i usluživanja hrane mora udovoljavati zdravstvenim uvjetima propisanim posebnim propisima.

Svo osoblje mora biti utedno i čisto, te propisno, lijepo i korektno odjeveno.

Posluživanje gostiju od strane osoblja mora biti brzo i djelotvorno.

IV. KATEGORIZACIJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 62.

Kategorizacija ugostiteljskih objekata primjenjuje se na hotele, pansione, motele, turističke apartmane, kampo ve, kuče i stanove za odmor i sobe za iznajmljivanje, iz skupine ugostiteljskih objekata za smještaj, te restorane iz skupine ugostiteljskih objekata za prehranu.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka kategoriziraju se u ovisnosti od uređenja, opreme i usluga (obvezatni elementi) i drugih elemenata kojima raspolažu (izborni elementi), te kriterija za kategorizaciju. U elementima iz skupine obvezatnih elemanata sadržani su i minimalni uvjeti.

Iz skupine izbornih elemenata ugostiteljski objekt mora ostvariti najmanji broj bodova utvrđenih kategorizacijom za pojedinu vrstu objekata i to za:

- hotel, pansion i motel najmanje 60 bodova;

- turistički apartman:

- blokovi i cjeline najmanje 55 bodova

- pojedinačni objekti najmanje 15 bodova;

- kamp najmanje 25 bodova;

- kuče i stanove za odmor, te sobe za iznajmljivanje najmanje l0 bodova i

- restoran najmanje 18 bodova.

Ugostiteljski objekti nižih kategoriju, ukoliko ne ostvare propisani broj bodova temeljem izbornih elemenata, mogu ostvariti nedostatni broj bodova temeljem obvezatnih elemenata propisanih za objekte više kategorije.

Članak 63.

Vrsta i kategorija objekta označava se standardiziranom pločom s ispisanom vrstom objekta i propisanom oznakom i to:

- Hotel s riječju "HOTEL" i odgovarajučim brojem zvjezdica;

- Pansion s riječju "PANSION" i odgovarajučim brojem zvjezdice;

- Motel s riječju "MOTEL" i odgovarajučim brojem zvjezdica;

- Turistički apartman sa riječima "TURISTIČKI APARTMAN" i odgovarajučim brojem zvjezdica, a turistič ki apartman najviše kategorije i riječju "REZIDENClJA";

- Kamp s riječju "KAMP" ,simbolom šatora sa slovom "C" u sredini i odgovarajučim brojem zvjezdica;

- Kuča i stan za odmor s riječima "KUČA ZA ODMOR" sa simbolom kuče s ucrtanim krevetom i odgovarajučim brojem zvjezdica;

- Sobe za iznajmljivanje s riječju "SOBE" sa simbolom kreveta i odgovarajučim brojem zvjezdica;

- Restoran s riječju "RESTORAN" sa simbolom vilice i noža i odgovarajučim brojem zvjezdica.

Oznaka za kategoriju ugostiteljskog objekta je zvjezdica.

Oblik i veličinu ploče i oznaku iz stavka 1: ovog članka utvrđuje ministar turizma.

Blokovi i cjeline apartmana dodatno se označavaju s riječju "APARTMANI", oznakama kategorija apartmana u njihovom sastavu.

Članak 64.

Ugostiteljski objekti kategoriziraju se:

Hotel:

- prva kategorija . . . pet zvjezdica;

- druga kategorija. . . . . . četiri zvjezdice;

- treča kategorija . tri zvjezdiee;

- četvrta kategorija. . . . . dvije zvjezdice;

- peta kategorija . . jedna zvjezdica;

Hotel s pet zvjezdica može imati i oznaker luksuzni s dodatkom qznake.

2 Pansion:

- prva kategorija .tri zvjerdice;

- druga kategorija . dvije zvjezdice;

- treča kategorija ...jedna zvjezdica

3. Motel:

- prva kategorija tri zvjezdice;

- druga kategorija dvije zvjezdice:

- treča kategorija . jedna zvjezdice;

4. Turistički apartman :

- prva kategorija (rezidencija). . . . pet zvjezdica;

- druga kategorija ..četiri zvjezdice;

- treča kategorija . ..tri zvjezdice;

- četvrta kategorija. . . dvije zvjezdice;

- peta kaLegorija . jedna zvjezdica

5. Kamp:

- prva kategorija četiri zvjezdice;

- druga kategorija . tri zvjezdice:

- treča kategorija . . dvije zvjezdice;

- četvrta kategorija. . . . jedna zvjezdica.

6. Kuča i stan za odmor:

- prva kategorija četiri zvjezdice;

- druga kategorija . . tri zvjezdice:

- treča kategorija .....dvije zvjezdice;

- četvrta kategorija. . . jedna zvjezdica

7 Sobe za iznajmljivanje:

- prva kategorija .......četiri zvjezdice;

- druga kategorija . . tri zvjezdice ;

- treča kategorija . dvije zvjezdice;

- četvrta kategorija. . . jedna zvjezdica.

8 Restoran:

- prva kategorija . četiri zvjezdice;

- druga kategorija . tri zvjezdice;

- treča kategorija ....dvije zvjezdice;

- četvrta kategorija. . . . . jedna zvjezdica.

Članak 65.

Kategorizacija ugostiteljskih objekata provodi se pojedinačno za svaki objekt.

Depandansa se kategorizira po elementima i kriterijima propisanim za kategorizaciju hotela.

Članak 66.

Elementi i kriteriji za kategorizaciju ugostiteljskih objekata propisani su za srodne vrste objekata u prilozima ovog pravilnika i to:

- Prilog I. - elementi i kriteriji za kategorizaciju hotela; pansiona i motela;

- Prilog II. - elementi i kriteriji za kategorizaciju turističkih apartmana;

- Prilog III. - elementi i kriteriji za kategorizaciju kampova;

- Prilog IV. - elementi i kriteriji za kategorizaciju kuča i stanova za odmor i sobe za iznajmljivanje

- Prilog V. - elementi i kriteriji za kategorizaciju restorana.

Priloži iz stavka I. ovog članka s pripadnim sadržajem čine sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 67

Postupak kategorizacije ugostiteljskog objekta pokreče se zahtjevbm pravne i fizičke osobe. koja obavlja ugostiteljsku djelatnost odnosno pruža ugostiteljsku uslugu.

Kategorija ugostiteljskog objekta utvrđuje se rješenjem nadležnog upravnog organa.

Članak 68.

Utvrđena kategorija ugostiteljskog objekta može se mijenjati ukoliko se tijekom poslovanja objekta promijene elementi i kriteriji temeljem kojih je objekt kategoriziran.

Postupak promjene kategorije ugostiteljskog objekta isti je kao i za utvrđivanje kategorije.

Članak 69.

Kategorija ugostiteljskog objekta ponovno se utvrđuje svakih pet godina.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 70.

Postoječi ugostiteljski objekti, ugostiteljski objekti zatvorenog tipa i objekti namijenjeni odmoru i rekreaciji djece i mladeži obvezni su uskladiti se s odredbama ovog pravilnika u roku od tri godine od primjene ovog pravilnika.

Članak 71

Na turistička naselja i obiteljske apartmane primjenjuju se odredbe ovog pravilnika o turističkom apartmanu, na sobe za izdavanje primjenjuju se odredbe o sobama za iznajmljivanje, a na pansione u domačinstvu odredbe o pansionu.

Postoječe smještajne jedinice i objekti za smještaj (bungalovi, vile i drugo) u dosadašnjim turističkim naseljima koja imaju organiziranu prehranu za goste (restoran) i zajedničke prostorije za boravak gostiju, ne moraju imati prostor za boravak, te prostor, uređaje i opremu za pripremanje i konzumiranje hrane.

Odredbe iz stavka 1. ovog članka, odnose se na ugostiteljske objekte koji su poslovali do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 72.

Danom primjene ovog pravilnika prestaju važiti:

1. Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima i o kategorizaciji ugostiteljskih objekata (" Narodne novine ", broj 22/89, 24/90);

2. Odredbe članka 1. i 3. do 17., te članka 22. Pravilnika o minimalnim tehničkim i zdravstvenim uvjetima i o kategorizaciji soba i obiteljskim apartmanima koje građani iz daju turistima i putnicima i o minimalnim zdravstvenim uvjetima građana i članova njihovih domačinstava koji pružaju usluge u domačinstvu (" Narodne novine ", broj 26/89);

3. Odredbe članka 2. koje se odnose na sobe i pansione, članka 4. stavka 1. točke 1. i 2. Pravilnika o isticanju naziva usluga koje građani pružaju turistima i putnicima (" Narodne novine ", broj 17/82).

Članak 73.

Dok se ne usuglase s odredbama ovog pravilnika na ugostiteljske objekte iz članka 70. ovog pravilnika primjenjivat če se odredbe Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima i o kategbrizaciji ugostiteljskih objekata (" Narodne novine " broj 22/89, 24/90).

Dok se ne usuglase s odredbama ovog pravilnika na postoječe vrste ugostiteljskih objekata sobe za izdavanje i obiteljski apartman, primjenjivat če se odgovarajuče odredbe o minimalnim tehničkim uvjetima i kategorizaciji Pravilnika o minimalnim tehničkim i zdravstvenim uvjetima i o kategorizaciji soba i obiteljskih apartmana koje građani izdaju turistima i putnicima i o minimalnim zdravstvenim uvjetima građana i članova njihovih domačinstava koji pružaju usluge u domačinstvu (" Narodne novine ", broj 26/89).

Dok se ne usuglase s odredbama ovog pravilnika na sobe za izdavanje i pansione u domačinstvu primjenjivat če se odgovarajuče odredbe Pravilnika o isticanju naziva usluga koje građani pružaju turistima i putnicima (" Narodne novine ", broj 17/82).

Članak 74.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u " Narodnim novinama ", a primjenjuje se od 1. siječnja 1994. godine.

Klasa: 335-01 /93-01/140

Urbroj : 529-02/93-0004

Zagreb, 20. srpnja 1993.

Ministar turizma mr. Niko Bulič, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.                    PRILOG I.
ELEMENTI I KRITERIJI ZA KATEGORZACIJU HOTELA,PANSIONA I MOTELA

                            Obvezatni elementi po kategorijama,   bodovi za
Naziv elemenata                 znak " x "(2), znak "--"(2)       izborne
                            *    **   ***   ****  *****  elemente
I.UREĐENJE I OPREMA
I.Veličina objekta
Najmanje 5 soba                 x    -    -    -    -    -
Najmanje 7soba                 -    x    -    -    -    -
Najmanje l0soba                 -    -    x    x    x    -
2.Ulazi
Pristup za vozila i pješake               x    x    x    x    x    -
Ulaz za goste i osoblje                 x    x    -    -    -    -
Glavni ulaz za goste                  -    -    -    -    -    1
Natkriveni glavni ulaz za goste         -    -    x    x    x    1
Pristup za invalide - moguč i za invalidska kolica(4) - obveza sa-
mo za novoizgrađene objekte kapaciteta 50i više soba
                            -    x    x    x    x    2
Zaseban ulaz za osublje i robu             -    -    x    x    x    1
3.Prijemni hal sa recepcijom,portirnicom i informacijama - sa-
mo glede objekata izgrađenih ili rekonstruiranih poslije stupa-
nja Pravilnika na snagu
Najmanje 9m2 površine uvečano za 0,50m2 po sobi iznad 20 soba
                            x    x    -    -    -    -
Najmanje 15m2površine uvečano za 0,50m2po sobi iznad 20 soba -
                            -    -    x    -    -    1
Najmanje 30mz površine uvečano za 0,60m2po sobi iznad 20soba
                            -    -    -    x    -    2
Najmanje 30m2površine uvečano za 0,80m2po sobi iznad 20soba
                            -    -    -    -    x    3
Unutarnja korisna visina najmanje 2,40m,zidovi s glatkom po-
vršinom i ukrašeni slikama               x    x    x    x    x    -
Najmanje jedan prozor,ukupno ostakljene površine najmanje
1/l0površine poda od kojih se najmanje 1/2može otvarati
                            x    x    x    x    x    -
Podovi prekriveni tepisonom ili polirane ploče,odnosno pločice
ili panet s tepihom                   x    x    x    x    x    -
Stolice ili fotelje za sjedenje sa stoličima s mogučnošču prilago-
đavanja njihovog razmještaja (grupe gostiju ili pojedinačni gosti)
                            -    -    x    x    x    1
Mogučnost privremenog odlaganja prtljage gostiju    -    -    x    x    x    1
Zvono za poziv                 x    x    x    x    x    -
Mjenjačnica s vidno istaknutom,te pregledno i jasno ispisanom
tečajnomlištom                 -    -    x    x    x    1
Dovoljna mogučnost prirodnog prozračivanja ili djelotvorni sis-
temmehaničkogprozračivanja               x    x    x    x    x    -
Dovoljan broj čistih pepeljara osim u prostorijama u kojima je vi-
dno istaknuta zabrana pušenja              x    x    x    x    x    -
Bar (aperitiv bar) u prijemnom holu ili neposrednoj blizini
                            -    -    x    x    x    2
Pult nosača prtljage                  -    -    -    x    x    1
Dodatne mogučnosti Šiznajmljivanje vozila - rent-a-car služba;
rezervacije ulaznica za kazališta,športske priredbe i drugo; re-
zervacije u svezi putovanja; raspolaganje i davanje lokalnih in-
(1) Kategorije izražene zvjezdicama:
* = V.kategorija
** = IV.kategorija
*** = III.kategorija
**** = II.kategorija
***** = I.kategorija
(2) znak.x.= obvezatni elementi - (ne boduju se)
(3) znak.-. = izborni elementi
(4) U zajedničkim prostorijama postoje posebni uređaji kao što su rampe,automatska vrata,rukohvati,prekidači na niioj visini

Naziv elemenata                 *    **   ***   ****  *****  Bodovi

formacija; usluge PTT-a; kompjuterizacija recepcijskog poslova
                            -    -    -    -    -
nja; poznavanje sklonosti gosta Ššto gost voli, a što ne voli) - X               1 -za
                                                svaki
                                                sadržaj a
                                                najviše 7
Prihvačanje kreditnih kartica od najmanje dvije vodeče tvrtke
                            -    -    -    x    x    1

4. Dizala - dovoljan broj dizala - u novim objektima s više od 40
soba najmanje dva dizala
U objektima s 5 razina (4 kata i više)         x    x    -    -    -    -
U objektima s 4 razine (3 kata i više)         -    -    x    -    -    1
U objektima s 3 razine (2 kata i više)         -    -    -    x    -    2
U objektima s 2 razine (1 kat i više)          -    -    -    -    x    3
Dizalo za teret ili drugo dizalo            -    -    -    x    x    1

5. Prostorije za goste i blagovaonice ili

Prostorija za boravak ili blagovaonica ukupne površine najmanje 1 m2 po sobi. U slučaju da postoji samo blagovaonica, ista mora biti na raspolaganju gostima između obroka i prilagođena zadrža-
vanju gostiju                      x    -    -    -    -    -
Prostorije za boravak ili blagovaonice ukupne površine najmanje 1,50 m2 po sobi. Blagovaonica s najmanje 20% sjedečih· mjesta u odnosu na broj kreveta, a kod objekata koji daju pansionsku uslugu najmanje 60%. U slučaju da postoji samo blagovaonica, ista m
zadržavanju gostiju                   -    x    -    -    -    2
Najmanje jedna prostorija za boravak gostiju. Blagovaonica s najmanje 30% sjedečih mjesta u odnosu na broj kreveta, a u objek-
tima koji daju pansionsku uslugu 80%      -    -    x    -    -    3
Prostorije za boravak gostiju. Blagovaonica s najmanje 30% stolo-
va pogodnih za usluživanje jela i pića u odnosu na broj soba, a u
objektima koji daju pansionsku uslugu najmanje 60%
                            -    -    -    x    -    3
Više prostorija za boravak gostiju. Blagovaonica s najmanje
40% stolova pogodnih za usluživanje jela i pića u odnosu na broj soba,
a u objektima koji daju pansionsku uslugu najmanje 80%
                            -    -    -    -    x    4
Prostorije za čitanje i pisanje s pisačim stolom, stolicom i rasvje-
tom                           -    -    -    x    x    2

6. Zajedničke sanitarije - u odnosu na kapacitet objekta izražen
brojem konzumnih mjesta

Do 80 konzumnih mjesta po jedan zahod za žene i jedan za muš-
karce s jednim pisoarom, i jedan umivaonik       x    x    x    x    x    - 
X Do 170 konzumnih mjesta dva zahoda za žene, jedan za muškarce
s dva pisoara, i dva umivaonika         x    x    x    x    x    -
Do 350 konzumnih mjesta tri zahoda za žene, dva za muškarce s
tri pisoara, i tri umivaonika              x    x    x    x    x    - 
Preko 350 konzumnih mjesta četiri zahoda za žene, tri za muškar-
ce s četiri pisoara, i četiri umivaonika            x    x    x    x    x    - 
Ako su umivaonici za muškarce i žene smješteni u zasebnoj pro-
storiji, tada za svaki spol dolazi:
- na do 140 konzumnih mjesta jedan umivaonik  x    x    x    x    x    -
- po 350 konzumnih mjesta dva umivaonika        x    x    x    x    x    -
- preko 350 konzumnih mjesta tri umivaonika   x    x    x    x    x    -

7. Stubišta (stepeništa) i hodnici(1)

Stubišta od prirodnih materijala sa zaštitnom trakom ili pokrive- nom tepisonom odnosno tepih stazom najmanje širine 1,10 m, a
hodnici širine I,20 m                      -    -    -    -    -    -
(1) Blagovaonica obvezna samo za objekte koji nude glavne obroke (ručak, večera)
(2) Širina stubišta i hodnika obvezna je samo za objekte izgrađene ili rekonstruirane poslije stupanja Pravilnika na snagu
Stubišta od prirodnih materijala sa zaštitnom trakom ili pokrive-
no tepisonom odnosno tepih stazom najmanje širine I,20m,a
hodnici širine 1,30m                      -    x    -    -    -    1
Glavno stubište od prirodnih materijala sa zaštitnom trakom ili
pokriveno tepisonom odnosno tepih stazom najmanje širine 1,30
m,a hodnici širine 1,50m u cijelosti prekriveni tepisonom ili tepih
stazom                             -    -    x    -    -    2
Glavno stubište koje povezuje sve katove i hodnici najmanje širi-
ne 1,50m u cijelosti prekriveni tepisonom ili tepisima     -    -    -    x    -    2
Glavno stubište koje povezuje sve katove najmanje širine 1,50m i
hodnici širine 1,75m u cijelosti prekriveni tepisonom ili
tepisima                            -    -    -    -    x    2
Oznakekomunikacije                       x    x    x    x    x    -
8. Grijanje
Grijanje zajedničkih prostorija za goste do temperature zraka u
tim prostbrijama od najmanje 18,5 0C,osim u objektima koji se ko-
riste samo u ljetnoj sezoni.                  x    x    -    -    -    -
Grijanje zajedničkih prostorija i svih soba za goste do temperatu-
re u tim prostorijanla od najmanje 18,5o C,osim u objektima koji
se koriste samo u ljetikoj sezoni                -    -    x    -    -    -
Centralno ili etžkžno grijanje svih prostorija do temperature u tim
prostorijama od najmanje 20 0C             -    -    -    x    -    2
Centralno ili etažno grijanje svih prostorija do temperature u tim
prostorijama od najmanje 22 0C s mogučnošču regulacije u soba
                                -    -    -    -    x    3
9.Kondicioniranje zraka ŠAir condition)
U zajedničkim prostorijama za goste objektima izgrađenim na-
kon stupanja na snagu ovog pravilnika smještenim na nadmor-
skoj visini nižoj od 400mž                   -    -    -    -    -    1
U zajedničkim prostorijama za goste               -    -    -    x    -    2
U svim prostorijama uz mogučnost da gost sam regulira u sobi  -    -    -    -    x        3
10.Električna rasvjeta zajedničkih prostorija
Stubišta,hodnici i ostave najmanje SW/m2            x    x    x    x    x    -
Zajedničkeprostorije 1W%mz                   x    x    x    x    x    -
11.Telefonski standard
Uveden telefon u zatvorenoj ili zvučno izoliranoj kabini stalno na
raspolaganju gostima                      x    x    x    x    x    -
Jedan telefonski aparat na svakom katu         -    x    x    x    x    1
Uveden telefon u najmanje 25% soba               -    x    -    -    -    2
Uveden telefon u najmanje 75% soba,a u objektima izgrađenim
nakon stupanja na snagu ovog pravilnika,u svim sobama  -    -    x    -    -    3
Telefon u svim soba.ma,a u objektima izgrađenim nakon stupa-
nja na snagu ovog pravilnika interni,lokalni i međunarodni tele-
fon u svim sobama                        -    -    -    x    x    4
12.Uređaji za daljinsko komuniciranje i fotokopiranje
Raspolaganje telefaksom ili drugim uređajem za daljinsko komu-
niciranje                            -    -    -    x    x    1
Mogučnost fotokopiranja                 -    -    -    x    x    1
13.Signalni uređaji za poziv osoblja .
Signalni uređaji za poziv osoblja u sviin sobama osim u sobama
iz kojih je to moguče telefonom             x    x    x    x    x    -
SOS poziv u svim kupaonicama              x    x    x    x    x    -
Signalni uređaji u svim sobama i kupaonicama          x    1

Naziv elemenata                     *    **       *** **** *****    Bodovi

14.Sefovi za čuvanje vrijednosti
Sefovi ili druge odgovarajuče mogučnosti za deponiranje vrijed-
nosti za najmanje 30% soba                   -    x    x    x    x    1
Zasebni sefovi                         -    -    -    -    -    2
15.Panirališta ili garaže - samo za objekte do kojih je moguč
pristup automobila
Za najmanje 10% soba,1 vozilo po sobi          x    -    -    -    -    -
Za najmanje 20% soba,1vozilo po sobi          -    x    -    -    -    1
Za najmanje 40% soba,1vozilo po sobi          -    -    x    -    -    2
Za najmanje 50% soba,1vozilo po sobi          -    -    x    x    -    3
U motelima jedno panirališno mjesto po sobi,odvojen paning
za teška i laka vozila                     x    x    x    -    -    -
16.Radio i TV prijemnici
Postavljen radio i TV prijemnik u zajedničkim prostorijama za
goste                              -    x    -    -    -    -
Postavljen radio,TV prijemnik i video u zajedničkim prostorija-
                
ma za goste                           -    -    x    x    x    1
Raspoloživost (mogučnost postavljenja na zahtjev gosta) radio i
'TV prijemnika u najmanje 30% soba               -    -    x    -    -    1
Stalno postavljen radio i TV prijemnik u svim sobama i apartma-
                                -    -    -    x    x    3
nima
17.Uređenje i oprema sobe za goste
Minimalna površina soba,ne uključujuči pretprostor,kupaonicu
i balkon u m2(1)
- za jednokrevetnu sobu                 7    7    9    10   10   -
- za dvokrevetnu sobu                      10   10   12(2)  14   16   -
- za dodatni krevet                       3    3    3,50  4,50  5    -
Površina sobe koja nema kupaonicu povečava se za najmanje
1,50m                              -    -    x    -    -    2
Postotak soba za nepušače                    -    -    x    15   20   2
Ukoliko su ormar i stalak za kofere smješteni u nekoj drugoj pro-
storiji (u okviru sobe),površina sobe može se smanjiti do 2mz
                                x    x    x    x    -    -
Unutarnja korisna visina prostora u sobama najmanje 2,40m    x    x    x    x    x    -
Zidovi glatkih površina ukrašeni slikama ili drugim
predmetima                           -    -    x    x    x    1
Ostakljene površine koje se mogu otvarati (prozori i vrata) mora-
ju iznositi najmanje:
- 1/12površine poda sobe u objektima lociranim na nadmorskoj
visini iznad 400m                        x    x    x    x    x    -
- 1/10površine poda sobe u objektima lociranim na nadmorskoj
visini nižoj od 400m                      x    x    x    x    x    -
Mogučnost zamračenja i sprečavanja pogleda izvana s moguč-
                                -    -    x    x    x    -
nošču reguliranja količine svjetla u sobi
Zaseban ulaz u svaku sobu,vrata s mogučnošču zaključavanja
                                x    x    x    x    x    -
U objektima s više od jednog kata sve sobe označene brojevima u
kojima prva znamenka označava kat,a ostale znamenke brojeve
soba na istom katu                       x    x    x    x    x    -
Krevet ležajne površine 190x 90cm za jednu osobu odnosno,
190x 140cm za dupli Šfrancuski) krevet s nadglavljem za svaki
krevet,pristup duplom krevetu s obje strane           x    x    x    x    x    -
U objektima izgrađenim ili rekonstruiranim tri godine nakon stu-
panja na snagu ovog pravilnika ležajna površina kreveta za jed
nu osobu treba iznositi najmanje 200x 90cm a duplog kreveta
najmanje 200x 160cm                       x    x    x    x    x    -
(1) Površina sobe za dječji krevet dimenzije 140x 70cm uključena u površinu sobe
(2) U postoječim objektima površina dvokrevetne sobe može biti manja do 2m2

Naziv elemenata                     *    **   ***   *****  ****  Bodovi
Dječji krevet moguče postaviti na zahtjev gosta     -    -    -    x    x    1
Nočni ormarič ili lako dostupna polica za odlaganje za svaki kre-
vet                               x    x    x    x    x    -
Jedna stolica za sjedenje po krevetu              x    x    x    x    x    -
Prostirač uz svaki krevet osim u sobama u kojima je pod prekri-
ven tepisonom ili tepihom                    -    x    x    x    x    1
Stol za toaletu ili pisači stol dimenzija gornje plohe najmanje
60x 50cm                            -    x    x    x    x    1
Madrac za svaki krevet odgovarajuče dimenzije ležajnoj površini
kreveta ·                            x    x    x    x    x    -
Dvije plahte po krevetu koje ne smiju sadržavati sintetiku   x    x    x    x    x    -
Najmanje jedan pokrivač po krevetu,a dodatni pokrivači na za-
htjevgosta                           x    x    x    x    x    -
Jedan jastuk za svaki krevet,odnosno gosta           x    x    x    x    x    -
Dodatni jastuk po krevetu na zahtjev gosta           -    -    x    x    x    1
Prekrivač za svaki krevet                    -    -    -    x    x    1
Orznar s pretincima i odjeljkom za vješanje odječe s najmanje 4
vješalice po krevetu                      x    x    x    x    x    -
Stalak za kofere,osim u slučajevima kada se koferi mogu držati
u ili na ormaru                         -    -    x    x    x    1
Stropna ili zidna rasvjeta i po jedno osvjetljenje sa sjenilom uz
krevet ukupnog intenziteta svjetlosti za normalno čitanje i pisa-
nje                               x    x    x    x    x    -
Vidno istaknut cjenik sobe i drugih usluga koje se nude x    x    x    x    x    -
Video uređaj s filmovima koji se prikazuju u objektu      -    -    -    -    -    3
Glačalo ili stroj za glačanje u svakoj sobi           -    -    -    -    -    1
Budilica postavljena u svakoj sobi               -    -    -    -    -    1
Svježe voče,čokoladica ili bombon u svakoj sobi     -    -    -    x    x    1
Svježe cviječe u svakoj sobi                  -    -    -    x    x    1
Tiskane obavijesti