Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 28.09.1993 Rješenje o početku rada Carinskog referata Bršica Carinarnice Pula
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske (" Narodne novine " broj 53/91) direktor Carinske uprave Republike Hrvatske donosi

RJEŠENJE

o početku rada Carinskog referata Bršica Carinarnice Pula

1. Carinski referat Bršica kao organizacijska jedinica Carinarnice Pula počinje s radom danom stupanja na snagu ove odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u " Narodnim novinama " .

Klasa: 035-04/93-01/26 Urbroj : 513-02-04/2-93-2 Zagreb, 20. rujna 1993.

Direktor

Josip Knezić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.