Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 28.09.1993 Odluka o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (" Narodne novine ", broj 53/91) te članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (" Narodne novine ", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. rujna 1993, donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1. Na temelju članka 1. stavka 2. Pravilnika o visini, načinu i rokovima usklađivanja mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (" Narodne novine ", broj 35/93) mirovine korisnika mirovina, koji su pravo na mirovinu ostvarili do 31. prosinca 1992. i koje su od 1. siječnja 1993. povečane za 20,2% i mirovine korisnika mirovina, koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. siječnja 1993. ili poslije toga dana i koje su povečane od 1. siječnja 1993. za 123,2%, prema Odluci o usklađivanju mirovina od l. siječnja 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (" Narodne novine ", broj 23/93) i koje su povečane od l. veljače 1993. za 26,l% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (" Narodne novine ", broj 35/93), od 1.ožujka 1993. za 22,7%

prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (" Narodne novine ", broj 47/93), od 1. travnja 1993. za 44,3% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. travnja 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (" Narodne novine ", broj 54/93) od 1: svibnja 1993. za 27,8% prema Odluci o uskladivanju mirovina od 1. svibnja.1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (" Narodne novine ", broj 67/93) od 1. lipnja 1993. za 37,8% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (" Narodne novine ", broj 72/93) od 1. srpnja 1993. za 32,8% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini (" Narodne novine ", broj 80/93) povečavaju se od 1. kolovoza 1993. za 34%.

2. Mirovine korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. kolovoza l993. ili poslije toga dana i koje nisu povečane za 123,2%. za 26,l%, za 22,7'%, za 44,3%, za 27,8'% za 31,8% i za 32,8% povečavaju se od dana ostvarenja prava za 1461,7 19%.

3. Kao osnovica za povečanje mirovine prema točki 1. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. kolovoza 1993, a kao osnovica za povečanje mirovine prema točki 2. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala, odnosno pripada na dan ostvarivanja prava

4. Uskladivanje mirovina po ovoj odluci obavit če se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Najviša starosna i invalidska mirovina od 1. kolovoza 1993. iznosi 1.770,309.- HRD

6. Ova odluka stupa na snagu idučeg dana od dana objave u." Narodnim novinama ". a primjenjuje se od 1. kolovoza 1993.

Klasa:140-13/93-01/3348

Urbroj : 341-99-0 1 /93- l

Zagreb, 20 rujna 1993.

Predsjednik Upravnog odbora republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.