Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 28.09.1993 Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. kolovoza 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 92 st. 3 i 4. i članka 232. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (" Narodne novine ", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91 i 26/93), te Članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (" Narodne novine ", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20 rujna 1993, donosi

ODLUKU

o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. kolovoza 1993.

1. Na temelju Članka 4. Pravilnika o visini, načinu i rokovima uskladivanja mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (" Narodne novine ", broj 35/93) kao granična svota najnižega mirovinskog primanja, radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu, određuje se od 1. kolovoza 1993. svota od 286.410.- HRD.

2. Kao graniČna svota najnižega mirovinskog primanja, radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu, ostvarenu prema Zakonu o posebnim uvjetima za stjecanje mirovine radnika zaposlenih u rudnicima ugljena (" Narodne novine ", broj 41/68 i 20/70) i Zakona o posebnim uvjetima za stjecanje mirovine radnika zaposlenih u rudnicima ugljena na području republike Hrvatske (" Narodne novine ", broj 40/73), određuje se od 1. kolovoza 1993. svota od 376385 - HRD

3. Prema graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja iz toč. 1. i 2. ove odluke, odredit če se nova svota zaštitnog dodatka svim korisnicima mirovine koji imaju pravo na taj dodatak, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

4. Ova odlk:ka stupa na snagu idučeg dana od dana objave u " Narodnim novinama " , a primjenjuje se od 1. kolovoza 1993.

Klasa:140-13/93-01/3348

Urbroj : 341-99-01 /93-2

Zagreb, 20. rujna 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.