Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 28.09.1993 Odluka o visini minimalne mirovine od 1. kolovoza 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI. FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 9l. stavka 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (" Narodne novine ", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9!9I i 26/93), te Članka 6. toč ke I2. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalid skog osiguranja radnika Hrvatske (" Narodne novine ", br 58/9o i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. rujna 1993, donosi

ODLUKU

o visini minimalne mirovine od 1. kolovoza 1993.

1. Na terlkelju članka 4. Pravilnika o visini, načinu i ro kovima uskladivanja mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ( " Narodne novine ", broj 35/93) minimalna mirovina od 1. kolovoza 1993. iznosi 520.696.- HRD.

2. Nova svota minimalne mirovine odredit če se svim korisnicima mirovine koji imaju pravo na minimalnu mirovinu, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

3. Ova odluka stupa na snagu idučeg dana od dana objave u " Narodnim novinama ", a primjenjuje se od 1. kolovoza 1993.

Klasa:140-13/93-01/3348

Urbroj : 34 I -99-01 /93-3

Zagreb, 20. rujna l993

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.