Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 28.09.1993 Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI. FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i inva lidskom osiguranju Š" Narodne novine ", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91 i 26/93) te članka 6. toke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (" Narodne novine ", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. rujna 1993, donosi

ODLUKU

o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza 1993.

1. Na temelju članka 4. Pravilnika o visini, načinu i rokovima usklađivanja mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (" Narodne novine ", broj 35/93) naknade plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plača u svezi s pravom na zaposlenje (članak 52. stavak 1. točka.1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) koje osigurava i isplačuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, koje su ostvarene do 31. prosinca 1992. i povečane od 1. siječnja 1993. za 20,2% i naknade plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plača u svezi s pravom na zaposlenje (članak 52. stavak 1. točka. 1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) koje osigurava i isplačuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, koje su ostvarene 1: siječnja 1991 ili poslije toga dana i povečane od l. siječnja 1993 za 123,2% prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokva lifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1993. (" Narodne novine ", broj 23/93) i koje su povečane od 1. veljače 1993. za 26,1 % prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1 veljače 1993. (" Narodne novine ", broj 35/93), od 1. ožujka 1993. za 22,7% prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1993. (" Narodne novine ", broj 47/93) od 1. travnja 1993. za 44,3% prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1993. (" Narodne novine ", broj 54/93) od 1. svibnja 1993. za 27,8% prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1993. (" Narodne novine ", broj 67/93) od 1. lipnja 1993. za 37,8% prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1993. (" Narodne novine ", broj 72/93) od 1. srpnja 1993. za 32,8% prema Odluci o usklađivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plača u svezi s pravom na zaposlenje od 1. srpnja 1993. ("Narodne novine", broj 80/93) povečavaju se od 1. kolovoza 1993. za 34%.

2. Naknade plača iz točke 1. ove odluke ostvarene 1. kolovoza 1993. ili poslije toga dana, a koje nisu povečane za 123,2% za 26,1%, za 22,7%, za 44,3%, za 27,8%, za 37,8% i za 32,8% povečavaju se od dana ostvarivanja prva za 1.461,719%.

3. Kao osnovica za povečanje naknade prema točki 1. ove odluke služi svota naknade koja invalidu rada pripada na dan 1. kolovoza 1993, a kao osnovica za povečanje naknade prema točki 2. uzima se svota naknade koja je invalidu rada pripadala, odnosno pripada, na dan ostvarivanja prava na naknadu.

4. Povečanje naknade iz toč. 1 i 2. ove odluke obavit če se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja. 5. Ova odluka stupa na snagu idučeg dana od dana objave u " Narodnim novinama ", a primjenjuje se od 1. kolovoza 1993.

Klasa:140-13/93-01/3348

Urbroj · 341-99-01 /93-4

Zagreb, 20. rujna 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osigurtenja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.