Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 28.09.1993 Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. kolovoza 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 76. stavka 4. i članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (" Narodne novine ", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91 i 26/93) te članka 6. točke t 2. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (" Narodne novine ", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. rujna 1993, donosi

ODLUKU

o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. kolovoza 1993.

1. Na temelju članka 4. Pravilnika o visini, načinu i rokovima usklađivanja mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (." Narodne novine ", broj 35/93):

a) Puna svota doplatka za pomoč i njegu od 1. kolovoza 1993. iznosi 189.270.- HRD.

b) Smanjena svota doplatka za pomoč i njegu od 1. kolovoza 1993. iznosi 142.648.- HRD.

2. Slijepom korisniku obiteljske mirovine doplatak za pomoč i njegu pripada u punoj svoti.

3. Za korisnika doplatka za pomoč i njegu iz članka 76. stavka 1. točke 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, te korisnika invelidske ili starosne miroville, koji je pravo na taj doplatak stekao zbog sljepoče, doplatak za pomoč i njegu od 1. kolovoza 1993. iznosi 236.846.- HRD.

4. U skladu s odredbama iz toč.1. do 3. ove odluke, odredit če se, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, pripadajuča nova svota doplatka za pomoč i njegu svim korisnicima koji imaju pravo na taj doplatak na dan 1. kolovoza 1893. ili su to pravo ostvarili nakon toga dana.

5. Ova odluka stupa na snagu idučeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. kolovoza 1993.

Klasa: 140-13/93-01 /3348

Urbroj : 341-99.-01 /83-6

Zagreb, 20. rujna 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog'fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.