Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 28.09.1993 Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 3c. stavka 3. Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 18/92. 71/92 i 26/93), članka 3. stavka 5: Uredbe o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba kojima je prestalo svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoj JNA do 31. prosinca 1991. (" Narodne novine ", br. 46/92 i 71/92) te članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 1 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osigurahja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. rujna 1983, donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1993.

1. Na temelju članka 1. stavka 2:Pravilnika o visini, načinu i rokovima usklađivanja mirovina i drugih novčanih primanja iz miroviriskog i invalidskog osiguranja (" Narodne novine ", broj 35/93) mirovine i druga novčana primanja korisnika iz članka 1. Uredbe o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba kojima je·prestalo svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoj JNA do 31,prosinca 199l. (" Narodne novine ", br. 46/92 i 71/92) mirovine i druga novčana primanja korisnika iz članka 30. Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskoga i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon (" Narodne novine ", br. 53/91, 73/91, 18/92; 71/92 i 26/93), koje su od 1. siječnja 1993. povečane za 20,2%, prema Odluei o usklađivanju mirovina; doplatka za pomoč i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. siječnja 1993. (" Narodne novine ". broj 23/92), od l..veljače 1993. za 25,l% prema Odluci o usklađivanju mirovina, dodatka za pomoč i njegu i novčanih naknada za tjejesnu oštečenje od 1. veljače 1993. (" Narodne novine ", broj 35/93), od 1. ožujka 1993. za 22,7% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoč i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. ožujka 1993. ("Narodne novine", broj 47/93), od 1. travnja 1993. za 44,3% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoč i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. travnja 1993. (" Narodne novine ", broj 54/93), od 1. svibnja 1993. za 27,8%; prema Odluci o,usklađivanju mirovina, doplatiša za pomoč i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. svibnja 1993. (" Narodne novine ", broj 87/93), od 1: lipnja 1993. za 37,8% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoč i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. lipnja 1993. (" Narodne novine ", broj 72/93), od 1. srpnja 1993: za 32,8% prema Odluci o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoč i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. srpnja 1993: (" Narodne novine ", broj 80/93) povečavaju se od 1. kolovoza 1993. za 34%. ;

2. Mirovine usklađene prema točki 1, ove odluke ne mogu ; iznositi više od 1.770,309.- HRD, niti manje od 286.41 - HRD mjesečno. 3. doplatak za pomoč i njegu i novedane naknade za tjelesno oštečenje, usklađene po ovoj Odluci, isplačivat če se od 1. kolovoza 1993. najviše u svoti koje od 1. kolovoza 1993. pripada u korisnicima tih prava u Republičkom fondu mirovinskoga i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

4. Kao osnovica za povečanje mirovina i drugih novčanih primanja, prema ovoj Odluci, uzima se svota koja je korisnicinta pripadala na dan 1. kolovoza 1993.

5 Usklađivanje mirovina i drugih novčanih primanja, prema ovoj Odluci, obavit če se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

6. Ova odluka stupa na snagu idučeg dana od dana objave u ( " Narodnim novinama " ; a primjenjuje se od 1. kolovoza 1993:

Klasa:140-13/93-01/3348

Urbroj : 341-99-01 /93-7

Zagreb;·20. rujna 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda ,

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.