Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 28.09.1993 Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1993, od 1. srpnja 1993. i od 1 kolovoza 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 3a. Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih bsiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakon ("Narodne novine, br: 53/91, 73/91, 18/92,71/92 i 26/93); člank 66. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika (" Narodne novine ", broj 53/91) te članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatshe;("Nlarodne novine, br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Repubčlikog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. rujna 1993 , donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1993, od 1. srpnja 1993. i od 1 kolovoza 1993.

1. Mirovine korisnika mirovine koji su mirovinu ostvarili 1: siječnja 1993. ili kasnije kao djelatne vojne osobe ili osobe na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske na temelju članka 3a. Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon i koje su određene od mirovinske osnodice u smislu članka 18. stavak 2 i mirovine koje su usklađene prema odredbi članka 64. stavka 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojniti osiguranlka te povečane od 1. siječnja 1993. za 26,6%, od 1. veljače 1993. za 28,06%; od 1. ožujka 1993. za 40,86% i od 1. travnja 1993: za 29,93% prema Odluci o usklađivanja mirovina od 1. siječnja 1993. do 30. travnja 1993. (" Narodne novine ", broj 67/93 i 72/93) i od i. svibnja 1993. za 40,4% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1993. (" Narodne novine ", br. 77/93 i 80/93) povečavaju se od 1 lipnja 1993. za 39,26%, dd 1. srpnja 1993. za 25% i od 1: kolovoza 1993. za 28%.

2. Kao osnoviea za povečanjev mirovina od 1. lipnja 1993, uzima se mirovina koja je korisnicima pripadala na dan 1. lipnja 1993, odnosno na dan stjecanja prava; ako je pravo stečeno nakon toga dana. Kao osnovica za povečanje mirovina od 1. srpnja 1993, uzima se mirovina koja je korisnicima pripadala na dan 1. srpnja 1993; odnosno na dan stjecanja prava, ako je pravo stečeno nakon toga dana. Kao osnovica za povečanje mirovina od 1. kolovoza 1993, uzima se mirovina koja je korisnicima pripadala na dan 1. kolovoza 1993, odnosno na dan stjecanja prava, ako je pravo stečeno nakon toga dana.

3. Mirovine korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. lipnja 1993. ili poslije toga dana, a koje nisu povečane za 26,6%, za 28,06%, za 40,86%, za 29,93% i za 40,4% povečavaju se od dana ostvarenja prava za 480,146%. Mirovine korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. srpnja 1993. ili poslije toga dana, a koje nisu povečane za 28,8%, za 28,06%, za 40,86%, za 29,93%, za 40,4% i Za 39,26%a povečavaju se od dana ostvarenja prava za 25,183%. Mirovine korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. kolovoza 1893. ili poslije toga dana, a koje nisu povečane za, 26,6%; za 28,06%; za 40,86% za 29;93%;za 40,4%, za 39,26% i za 25% povečavaju se od dana ostvarenja prava za 828,234%.

4. Usklađivanje mirovina prema ovoj odluci, obavit če se po službenoj dužnosti, bez donošenja.rješenja. 5: Ova odluka stupa na snagu idučeg dana nakon objave u " Narodnim novinama " , a primjenjuje se od 1. lipnja 1993.

Klasa:140-13/93-01 /3348

Urbroj : 341-99-01 /93-8

Zagreb, 20. rujna 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

. mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov; v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.