Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 28.09.1993 Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. rujna 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 46. Zakbna o doplatku za·djecu " Narodne novine ", br. 44/77, 52/85, 8/90 i 40/90) i članka 6. točke 1. Statuta Republičkog forida niirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodnre novine" br 58/90 i 21/92 Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatške, na sjednici održanoj 20. rujna 1993. donosi

ODLUKU

o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. rujna 1993.

1. Zbog osjetnog povečanja cijena osnovnih proizvoda osobne potrošnje tijekom godine 1993. svote doplatka za djecu utvrđene Odlukom o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od i srpnja 1993. (" Narodne novine "; broj 54/93 - u daljnjem tekstu: Odluka iz 1993.), povečavaju se od 1.

rujna 1993. za 50%.

2. Svote doplatka za djeeu iz točke 2. Odluke iz 1993. novečane u smislu točke 1. ove odluke iznose:

a) 38.071.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi do 9.461.- HRD po članu kučanstva mjesečno;

b) 23.145.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po,osnovi zaposlenja iznosi preko 9.461.= HRD do 11.989:=, HRD po članu kučanstva mješečno;

c) 20.651.- HRD po djetetu, ako prihod ostvareri po osnovi zapošlenja iznosi preko 11.989.- HRD do 14.968.HRD po članu kučanstva mjesečno.

Ako korisnik osim prihoda ostvarenih po osnovi zaposlenja ostvaruje i druge prihode (članak 39: stavak 2: Zakona o doplatku za djecu - u daljnjem tekstu: Zakon), usklađena puna svota doplatka za djecu; od koje se određuje doplatak u smanjenoj, svoti,(članak 43. Zakona), iznosi20.661.- HRD po djetetu.

3. Svote doplatka za djecu iz točke 3. Odluke iz 1993. povečane u smislu točke 1. ove odluke iznose:

a) 55.533.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi do 12.308:- HRDpo članu kučanstva mjesečno;

b) 32.375 HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 12.308.- HRD do 15.424.HRD po članu kučanstva mjesečno;.

c) 28:471- HRD po djetetu, aka prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 15.424.-HRD do 19.439-HRD po članu kačanstva mjesečno.

Ako korisnik; osim prihoda ostvarenih po osnovi zaposlenja, ostvaruje i druge prihode,(članak 42. stavak2. Zakona), usklađena puna svota doplatka za djecu, od. koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (članak 43. Zakona), iznosi 28.471- HRD po djetetu. .

4: Iznimno usklađivanje doplatka za djecu sadašnjim korisnicima obavit če, prema ovoj od1uci, područne·službe Republičkog fonda mirovinskog. i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja u skladu sa Zakonom.

5. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. rujna 1993.

Klasa 140-13/93-01/3348

Urbroj 341/99-01 /93-10 ·

Zagreb, 20.rujna 1993,

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske .

dr. Stjepan Blažinkov, v r.