Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 28.09.1993 Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIčKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 39. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika (" Narodne novine ", br. 26/83, 49/83, 57/83, 47/86 i 40/90) i članka 6. točka 10. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske (" Narodne novine ", br. 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske na sjednici održanoj 20. rujna 1993. donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1993.

1. Mirovine korisnika mirovine kojima godina 1993. nije posljednja godina osiguranja, jer u toj godini nije ostvareno najmanje šest mjeseci osiguranja, povečavaju se za 384,209% s tim da je u taj postotak uključeno povečanje od 120% prema Odluci o usklađivanju mirovina individuatnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1993 (" Narodne novine ", broj 35/92) i povečanje od 50% prema Odluci o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1993 (" Narodne novine ", broj 67/93), tako da če se te mirovine povečati još za 46,73%.

2. Kao osnovica za povečanje mirovine prema točki 1 ove odluke uzima se svota konačno usklađene mirovine koja je korisniku mirovine pripadala na dan 1. siječnja 1993 odnosno na dan stjecanja prava ako je to pravo stečeno poslije toga dana.

3 Mirovine boraca narodnooslobodilačkog rata prije 9. rujna 1943. koje su određene od zajamčene mirovinske osnovice za godinu 1993. prema članku 33. stavku 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika (" Narodne novine ", broj 26/83, 49/83, 57/83, 47/86 i 40/90), usklađuju se od 1. siječnja 1993 prema odredbama točke 1. ove odluke

4 Korisnicima razmjernog dijela mirovine ostvarene primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju pripada razmjerni dio mirovine povečan prema odredbama ove odluke.

5. Usklađivanje mirovina prema ovoj odluci obavit če područne službe Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, a uz obračun isplačenih svota mirovine povečanih prema Odluci o usklađivanju mirovi na individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1993. (" Narodne novine ", br. 35/93 i 67/93). 6. Ova odluka stupa na snagu na dan objave u " Narodnim novinama ", a primjenjuje se od 1. siječnja 1993.

Klasa:141-13/93-01/3349

Urbroj : 343-99-01 /93-1

Zagreb, 20. rujna 1993.

Predsjednik Upravnog odbora republičkog fonda

mirovinskog i irivalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.