Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 28.09.1993 Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6. točke 10 i članka 28. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske (" Narodne novine ", br 58/90 i 2t/92), Upravni odbor republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 20 rujna 1993, donosl

ODLUKU

o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1993.

1. Ako starosna ili invalidska mirovina koja se isplačuje od l. siječnja 1993. iznosi manje od 20724.- HRD mjesečno, isplačivat če se umjesto pripadajuče mirovine, zajamčena najniža svota od 20.724.- HRD mjesečno.

2. Obiteljska če se mirovina isplačivati u odgovarajučem postotku od svote utvrđene točkom 1. ove odlukeovisno o broju korisnika obiteljske mirovine.

3. Korisnicima mirovine oslvarene primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, a određenih u razmjernom dijelu, isplačivat če se razmjerni dio svote utvrđene toč. 1. ili 2. ove odluke.

4 Ova odluka stupa na snagu na dan objave u " Narodnim novinama ", a primjenjuje se od 1. siječnja 1993

Klasa: 141-13/93-01 /3349

Urbroj : 343-99-01 /93-2

Zagreb, 20. rujna 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.