Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 87 28.09.1993 Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. siječnja 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6. točke 10. i članka 28. Statuta republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja in dividualnih poljoprivrednika Hrvatske (" Narodne novine ", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. rujna 1993, donosi

ODLUKU

o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. siječnja 1993.

1. Kao granična svota najnižega mirovinskog primanja, radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu, određuje se od 1 siječnja 1993. svote od 50340.- HRD.

2. Ova odluka stupa na snagu na dan objave u "Narodniin novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1993

Klasa:141-13/93-01/3349

Urbroj : 343-99-01 /93-3

Zagreb, 20. rujna 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja individuatnih poljoprivrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.