Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 87 28.09.1993 Odluka o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1993.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (" Narodne novine ", broj 53/91) te članka 6. točke 13. Statuta repub ličkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske (" Narodne novine ", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. rujna 1993, donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1993.

Na temelju članka 1. stavka 2. Pravilnika o visini, načinu i rokovima usklađivanja mirovinaka i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 35/93) mirovine korisnika mirovine koji su pravo na mirovinu ostvarili do 31. prosinca 1992. i koje su od 1. siječnja 1993. povečane za 20,2% i mirovine korisnika mirovine koji su pravo na mirovinkk ostvarili l. siječnja 1993. ili poslije toga dana i koje su povečane od 1 siječnja 1993. za 123,2%, prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1 siječnja 1993. (" Narodne novine ", broj 23/93) i koje su povečane od 1. veljače za 26,1 % prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1993. (" Narodne novine ", broj 35/93) od 1. ožujka 1993. za 22,7%, prema Odluci o usklaĆivanju miro vina od 1. ožujka 1993. ("Narodne novine", broj 47/93), od 1. travnja 1993. za 44,3% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. travnja 1993. (" Narodne novine ", broj 54/93) od l svibnja 1993. za 27,8% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1993. (" Narodne novine ", broj 67/93) od 1. lipnja 1993. za 37,8% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1993. (" Narodne novine ", broj 72/93) od l. srpnja 1993. za 32,8% oprema Odluci o usklađivanju mirovina od l. srpnja 1993. (" Narodne novine ", broj 80/93) povečavaju se od 1. kolovoza 1993. za 34%.

2. Mirovine korisnika mirovine koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. kolovoza 1993. ili poslije toga dana i koje nisu povečane za 123,2%, za 26,1% za 22,7%, za 44,3%, za 27,8%, za 37,8% i za 32,8% povečavaju se od dana ostvarivanja prava za 1,461,719%.

3. Kao osnoviča za povečanje mirovine prema točki 1. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. kolovoza 1993, a kao osnovica za povečanje mirovina prema točki 2. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan ostvarivanja prava na mirovinu.

4. Usklađivanje mirovina, prema ovoj odluci, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u " Narodnim novinama ", a primjenjuje se od 1. kolovoza 1993.

Klasa: 142-13/93-01 /3350

Urbroj : 342-99-01 /93-1

Zagreb, 20 rujna 1993.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja . samostalnih privredika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov v: r.