Zakoni i propisi - Pravni savjeti 85 21.09.1993 Odluka o neposrednim porezima Općine Zadar
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavaka 2. i 3. Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93 i 42/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 1993. godine donijela

ODLUKU

o neposrednim porezima Općine Zadar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Neposredni porezi na području Općine Zadar, plaćaju se prema Zakonu o neposrednim porezima, ovoj Odluci i prema propisima donesenim na temelju zakona i ove Odluke.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Na području Općine Zadar plaćaju se sljedeći porezi:

1. porez na dobit,

2. porez iz plaća radnika,

3. porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti,

4. porez na prihod od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja,

5. porez na prihod od imovine,

6. porez na nasljedstva i darove,

7. porez iz ukupnoga prihoda građana.

III. POREZ NA DOBIT

Članak 3.

Fizičke osobe koje povremeno obavljaju djelatnost pružanja određenih usluga pravnim osobama i fizičkim osobama koje su dužne voditi poslovne knjige i koje porez na dobit plaćaju prema stvarnoj dobiti, plaćaju porez na dobit u postotku od svakoga pojedinačno ostvarenoga bruto-prihoda, po stopi od 30%.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, porez po stopi od 20% plaćaju:

1. obalni transportni radnici, sezonski poljoprivredni radnici i druge osobe koje povremeno i pretežno upotrebom tjelesne radne snage utovaraju, istovaraju i prenose robu te obavljaju druge poslove, kao što su čišćenje prostorija, pranje radnih odijela, opreme i slično, pravnim osobama i fizičkim osobama koje su dužne voditi poslovne knjige i koje porez na dobit plaćaju prema stvarnoj dobiti i ako nisu s njima u radnom odnosu;

2. prodavači novina, ako se bave prodajom novina za pravne i fizičke osobe koje su dužne voditi poslovne knjige i koje porez na dobit plaćaju prema stvarnoj dobiti i ako nisu s njima u radnom odnosu;

3. osobe kojima je poljoprivreda osnovni izvor prihoda, na prihode ostvarene od obavljanja prijevozničke djelatnosti, prijenosa drva i obavljanja usluga tovarnom stokom, poljoprivrednim strojevima i oruđima te motornim vozilima, pravnim osobama i fizičkim osobama koje su dužne voditi poslovne knjige i koje porez na dobit plaćaju prema stvarnoj dobiti;

4. konferansjei, sudionici kviz-emisija i drugih priredbi, slobodni filmski radnici, športaši i športski radnici, na prihode od usluga pravnim osobama i fizičkim osobama koje su dužne voditi poslovne knjige i koje porez na dobit plaćaju prema stvarnoj dobiti, ukoliko se na te prihode ne plaća druga vrsta poreza;

5. članovi komisija i vještaci za usluge obavljene pravnim osobama i fizičkim osobama koje su dužne voditi poslovne knjige i koje porez na dobit plaćaju prema stvarnoj dobiti.

Osobama koje plaćaju doprinos za mirovinsko-invalidsko osiguranje, stopa poreza po odbitku iz stavaka 1. i 2. ovoga članka umanjuje se za 50 posto.

Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, porez po stopi od 10 posto plaćaju:

1. osobe koje iznajmljuju sobe pravnim osobama za smještaj radnika koji obavljaju poslove na terenu i slično;

2. osobe koje turistima i putnicima pružaju usluge izdavanja soba, apartmana, pansiona u domaćinstvu, zemljišta za kampiranje, neposredno ili preko ovlaštenih tvrtki iz područja turizma i ugostiteljstva.

Porez prema ovom članku ne plaćaju osobe koje prodaju otpatke pravnim osobama ili fizičkim osobama koje su dužne voditi poslovne knjige i koje porez na dobit plaćaju prema ostvarenoj dobiti

Članak 4.

Porez na dobit u paušalnom iznosu utvrđuje se kako slijedi:
                                        Iznos
Djelatnosti                                   poreza u
                                        HRD
1                                        2
I.  Prerada nemetala
1. loračarska (grnčarska)                            103.820.-
2. staklobrusačka, staklograverska, stakloslikarska               415.280.-
3. proizvodnja predmeta od gline, kaolina i drugih sličnih materijala      415.280.-
4. proizvodnja ukrasnih predmeta od keramike i porculana            571.010.-
5. svjećarska                                  571.010.-
6. ostale djelatnosti iz ove grupe                       467.190.-

II.  Metaloprerađivačka djelatnost
7. metalostrugarska, metaloglodačka, metalobrusačka, metaloblanjačka,
metalobušačka                                  622.920.-
8. graverska                                  363.370.-
9. bravarska                                  830.560.-
10. limarska                                  830.560.-
11. kovačka                                   155.730.-
12. elektrozavarivačka                         311.460.-
13. kotlarska                                  155.730.-
14. alatničarska                                622.920.-
15. strojobravarska                               830.560.-
16. galvanizerska                                519.100.-
17. ostale djelatnosti iz ove grupe                       622.920.-

III. Brodogradnja
18. izgradnja i popravljanje plovnih objekata                  726.740.-
19. ostale djelatnosti iz ove grupe                       622.920.-
IV. Prerada kemijskih proizvoda
20. proizvodnja sapuna i drugih kozmetičkih proizvoda          415.280.-
21. proizvodnja boja i lakova                          726.740.-
22. prerada plastičnih masa                           830.560.-
23. ostale djelatnosti iz ove grupe                       622.920.-
V. Proizvodnja kamena i pijeska
24. proizvodnja kamena                         830.560.-
25. proizvodnja pijeska i šljunka                        830.560.-
26. ostale djelatnosti iz ove grupe                       622.920.-
VI. Proizvodnja građevinskoga materijala
27. proizvodnja vapna i gipsa                          519.100.-
28. proizvodnja betonskih blokova, cigle i crijepa               830.560.-
29. proizvodnja azbesta, bitumena i sl. proizvoda                830.560.-
30. ostale djelatnosti iz ove grupe                       622.920.-
VII. Proizvodnja rezane građe i ploča
31. proizvodnja rezane građe i ploča                      726.740.-
32. ostale djelatnosti iz ove grupe                       622.920.-
VIII. Proizvodnja finalnih proizvoda od drva
33. proizvodnja namještaja                           830.560.-
34. bačvarska i kacarska                            207.640.-
35. kolarska                                  259.550.-
36 proizvodnja predmeta od pruća                        207.640.-
37. proizvodnja ostalih finalnih proizvoda od drva               726.740.-
IX. Proizvodnja i prerada papira
38. proizvodnja papirne ambalaže i konfekcije              830.560.-
39. ostale djelatnosti iz ove grupe                       622.920.-
X. Proizvodnja prediva i tkanina
40. proizvodnja vlakna i prediva                        415.280.-
41. proizvodnja tkanina (pamučnih, vunenih, kudjeljnih, svilenih)        519.100.-
42. ostale djelatnosti iz ove grupe                       519.100.-
XI. Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
43. proizvodnja trikotažnih predmeta, tkanina, rublja i odjeće     726.740.-
44. proizvodnja tekstiIne konfekcije                      830.560.-
45. proizvodnja podnih prekrivala                        726.740.-
46. izrada tekstiInih predmeta po mjeri od naručiočevoga materijala       519.100.-
47. proizvodnja ostalih nespomenutih tekstilnih proizvoda (šeširi, tuljci,
berete, kišobrani, suncobrani, čarape i sanitetski materijal)          627.920.-
XII. Proizvodnja i prerada kože i krzna
48. proizvodnja i prerada kože i krzna                 830.560.-
49. ostale djelatnosti iz ove grupe                       622.920.-
XIII. Proizvodnja kože, obuće i galanterije
50. proizvodnja kožne i druge obuće                       830.560.-
51. proizvodnja kožne galanterije (kovčezi, torbe, novčanici, remeni, tabakere
i slično)                                    830.560.-
52. proizvodnja kožne i krznene konfekcije (kaputi, kabanice, jakne i ostala
odjeća, presvlake za automobile i kožni nadomjesci)               830.560.-
53. proizvodnja gumenih i sličnih proizvoda                   622.920.-
54. proizvodnja ortopedskih pomagala                  415.280.-
55. ostale djelatnosti iz ove grupe                       622.920.-
XIV. Proizvodnja prehrambenih proizvoda
56. mljevenje žitarica                             207.640.-
57. proizvodnja kruha, peciva, bureka, krafna, pita i sl.            830.560.-
58. proizvodnja tjestenine, oblatni i slično                  726.740.-
59. prerada voća i povrća                            415.280.-
60. prerada i prodaja mesa                           830.560.-
61. klanje stoke                                519.100.-
62. prerada mlijeka                               259.550.-
63. proizvodnja kolača i keksa                     622.920.-
64. proizvodnja biljnih ulja                          415.280.-
65. proizvodnja meda                              415.280.-
66. uzgoj peradi                                519.100.-
67. sakupljanje Ijekovitoga bilja i šumskih plodova               207.640.-
68. proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda             622.920.
XV. Proizvodnja pića
69. proizvodnja alkoholnih pića                     207.640.-
70. proizvodnja bezalkolonih i osvježavajućih pića               726.740.-
71. ostale djelatnosti iz ove grupe                       622.920.-
XVI. Grafička djelatnost
72. knjigovezačka i kartonažerska                        519.100.-
73. tiskarske usluge (lijevanje slova, graviranje ploča, izrada klišea)     622.920.-
74. sitotisak i svilotisak                           622.920.-
75. ostale djelatnosti iz ove grupe                       622.920.-
XVII. Proizvodnja raznovrsnih proizvoda
76. proizvodnja nakita od plemenitih kovina, dragog i poludragog kamenja    830.560.-
77. proizvodnja nakita od drugoga materijala                  726.740.-
78. proizvodnja umjetnoga cvijeća i ukrasnoga bilja               622.920.-
79. proizvodnja ostalih nespomenutih proizvoda             622.920.-
XVIII. Ribarstvo
80. ulov morske ribe:
- kočama do 50 KS snage brodskoga motora                    415.280.-
- kočama preko 50 do 100 KS snage brodskoga motora           519.100.-
- kočama preko 100 do 150 KS snage brodskoga motora           622.920.-
- kočama preko 150 do 200 KS snage brodskoga motora           726.740.-
- kočama preko 200 KS snage brodskoga motora              830.560.-
- mrežom plivaricom (po ribolovnom sredstvu)              415.280.-
- ludrom (po ribolovnom sredstvu)                        207.640.-
- mrežom fružatom i migavicom (po ribolovnom sredstvu)         155.730.-
- mrežom potegačom i tartanom (po ribolovnom sredstvu)         103.820.-
- vršama za škampe, pruge i jastoge (po ribolovnom sredstvu)      3.000.-
- ostalim ribarskim sredstvima po ukupnom iznosu                83.050.-
81. uzgoj riba i mlađi                             311.460.-
82. uzgoj školjki i slično                           311.460.-
83. ostale djelatnosti iz ove grupe                       311.460.-
XIX. Građevinarstvo
84. izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i popravak građevinskih objekata   830.560.-
85. postavljanje i popravak instalacija za centralno grijanje          830.560.-
86. postavljanje i popravak instalacija za vodovod               726.740.-
87. postavljanje i popravak drugih građevinskih instalacija           726.740.-
88. izvođenje završnih građevinskih radova u građevinarstvu (fasaderska,
taracerska, ličilačko-bojadisarska, parketarska, gipsarska, tesarsko
-krovopokrivačka, klesarska, pećarska, keramičarska, građevinsko-
bravarsko-limarska i druge)                           830.560.-
89. obavljanje usluga građevinskim strojevima              830.560.-
90. ostale djelatnosti iz ove grupe                       726.740.-
XX. Promet i veze
91. cestovni promet:
- prijevoz osoba taksijem (do 5 osoba)                 311.460.-
- prijevoz osoba taksijem (preko 5 osoba)                    519.100.-
- prijevoz osoba autobusom                           830.560.-
- prijevoz stvari motornim vozilom do 1 tone nosivosti         207.640.-
- prijevoz stvari motornim vozilom od 1 do 2 tone nosivosti           307.460.-
- prijevoz stvari motornim vozilom od 2 do 3 tone nosivosti           415.280.-
- prijevoz stvari molornim vozilom od 3 do 5 tona nosivosti           519.100.-
- prijevoz stvari motornim vozilom od 5 do 7 tona nosivosti           622.920.-
- prijevoz stvari motornim vozilom od 7 do 10 tona nosivosti      726.740.-
- prijevoz stvari motornim vozilom preko 10 tona nosivosti           830.560.-
- ostali iz ove grupacije                            622.920.-
92. pomorski promet:
- prijevoz robe teretnim brodom po BRT                 20.764.-
- linijski prijevoz putnika plovnim objektom                  830.560.-
- ostale djelatnosti iz ove grupe                        622.920.-

XXI. Trgovina
93. trgovina na malo na otvorenom prostoru                   622.920.-
94. trgovina na malo u zatvorenom prostoru                   830.560.-
95. prodaja dnevnog i povremenog tiska, školskoga pribora, duhanskih
prerađevina i slično koja se pretežno obavlja u kioscima i sličnim
zatvorenim prostorijama                         519.100.-
96. prigodna prodaja lučica, svijeća i čestitki na otvorenom prostoru  103.820.-
XXII. Ugostiteljstvo i turizam
97. pružanje usluga prehrane u domaćinstvu:
a) na području Grada Zadra, turističkim mjestima na području
bivše Općine Zadar i mjestima uz magistralne pravce:
- za mjesece: lipanj, srpanj, kolovoz i rujan, ukupno              726.740.-
- za ostale mjesece, ukupno                           103.820.-
b) u ostalim mjestima:
- za mjesece: lipanj, srpanj, kolovoz i rujan, ukupno              207.640.-
- za ostale mjesece, ukupno                           83.055.-
98. pružanje ugostiteljskih usluga u pokretnim radnjama:
- za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz i rujan, ukupno              726.740.-
- za ostale mjesece, ukupno                           103.820.-
99. pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga (jela u konfekcioniranom
obliku, pića i napitaka, sladoleda i slično) u čvrstim objektima i
kioscima:
a) na području Grada Zadra                           830.560.-
b) u ostalim mjestima:
- za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz i rujan, ukupno              726.740.-
- za ostale mjesece, ukupno                           103.820.-
c) proizvodnja i prodaja sladoleda iz automata, po automatu mjesečno  72.675.-
100. ugostiteljske radnje (osim slastičarskih):
a) koje pružaju uslugu ishrane i točenja pića i napitaka            830.560.-
b) ugostiteljske radnje koje posluju sezonski:
- za mjesece: lipanj, srpanj, kolovoz i rujan, ukupno              726.740.-
- za ostale mjesece, ukupno                           103.820.-
101. slastičarske ugostiteljske radnje:
a) na području Grada Zadra                           830.560.-
b) u ostalim mjestima                              622.920.-
102. slastičarske ugostiteljske radnje koje posluju sezonski
- za mjesece: lipanj, srpanj, kolovoz i rujan, ukupno              622.920.-
- za ostale mjesece, ukupno                           207.640.-
103. pružanje usluga plovnim objektima turistima i izletnicima:
a) pružanje usluga prijevoza plovnim objektima do 6 m dužine, po
dužnom metru                                  20.764.-
b) pružanje usluga plovnim objektima od 6 do 8 m dužine:
- za usluge prijevoza, po dužnom metru plovila             31.146.-
- za usluge prijevoza i točenja pića i napitaka, po dužnom
metru plovila                                  41.528.-
c) pružanje usluga plovnim objektima od 8 do 10 m dužine:
- za usluge prijevoza, po dužnom metru plovila             51.910.-
- za usluge prijevoza i točenja pića i napitaka, po dužnom
metru plovila                                  62.292.-
d) pružanje usluga plovnim objektima preko 10 m dužine:
- za usluge prijevoza, po dužnom metru plovila             72.674.-
- za usluge prijevoza, prodaje i točenja pića i napitaka, po
dužnom metru plovila                              83.056.-
Paušalni iznos poreza za usluge iz ove točke koje se obavljaju na
temelju odobrenja za sezonsko poslovanje, plaćaju se po mjesecu u
visini 25 posto od propisanih iznosa po dužnom metru plovila.
104. iznajmljivanje plovnih objekata, po objektu mjesečno            83.056.-
105. iznajmljivanje skutera, dasaka za jedrenje, čamaca na vesla, sandolina,
vodenih bicikla i slično, po sredstvu mjesečno             20.764.-
106. iznajmljivanje ostalih rekvizita za odmor, šport i rekreaciju, mjesečno  103.820.-

XXIII. Obrtničke usluge i popravci
107. popravak i održavanje cestovnih motornih vozila (auto-električari,
auto-mehaničari, auto-lakireri, popravak amortizera, pranje i
podmazivanje vozila)                              830.560.-
108. auto-limari                                830.560.-
109. vulkanizeri                                726.740.-
110. popravak i održavanje proizvoda precizne mehanike (precizni
mehaničari, brodomehaničari)                          830.560.-
111. urari                                   519.100.-
112. popravak i kontrola mjernih instrumenata              415.280.-
113. popravak i održavanje električnih aparata i pribora (elektroinstalateri,
elektromehaničari za popravak i održavanje radioaparata i uređaja,
TV i telefonskih aparata, video i drugih uređaja)                622.920.-
114. održavanje i popravak pokućstva i drugih drvenih proizvoda (stolari)    622.920.-
115. popravak predmeta od kože (obućari)                    415.280.-
116. izrada pečata i žigova                           519.100.-
117. popravci i krpanje tekstilnih predmeta, odjeće, jedara i slično      311.460.-
118. tiskanje tekstila                             415.280.-
119. ostale djelatnosti iz ove grupe                      622.920.-

XXIV. Osobne usluge i usluge kućanstva
120. usluge kemijskog čišćenja, pranja, glačanja, bojenja rublja i odjeće    830.560.-
121. usluge čišćenja tepiha                           519.100.-
122. fizerske usluge za muškarce                        622.920.-
123. frizerske usluge za žene                          830.560.-
124. pedikerske usluge                         726.740.-
125. kozmetičarske usluge                            726.740.-
126. optičari                                  830.560.-
127. fotografske usluge                         726.740.-
128. usluge snimanja video-materijala i rentiranja video-kazeta     726.740.-
129. usluge preslikavanja (fotokopiranje materijala)              726.740.-
130. pismoslikarske usluge                           622.920.-
131. usluge aparatima za zabavne igre, po sredstvu:
- vrtuljci, karuseli i slično                          103.820.-
- dječji autodromi i slično                           311.460.-
132. pogrebne usluge (prijevoz i slično)                    519.100.-
133. usluge vučne službe                            726.740.-
134. dimnjačarske usluge                            622.920.-
135. ostale nespomenute osobne usluge                  622.920.-
136. usluge piljenja ogrjevnog drva                       259.550.-
137. usluge oštrenja alata i slično                       415.280.-
138. usluge pražnjenja septičkih jama i odvoz fekalija         519.100.-
139. usluge domaćinstvima poljoprivrednom mehanizacijom (kombajnima,
traktorima i slično)                              103.820.-
140. ostale nespomenute usluge u kućanstvima              622.920.-

XXV. Financijske, tehničke i poslovne usluge
141. usluge ispitivanja tržišta i posredništva (marketing) kreiranje
ekonomske propagande i reklame                     830.560.-
142. usluge pripreme i prezentiranja plakata, reklamnih panoa, aranžiranje
izloga i sajamskih štandova                           622.920.-
143. projektiranje i srodne tehničke usluge                   830.560.-
144. geodetske usluge                              830.560.-
145. poslovne usluge (knjigovodstvene i usluge obrade podataka strojevima
za strojnu ili automatsku obradu                        726.740.-
146. odvjetničke usluge                         830.560.-
147. daktilografske, stenodaktilografske i stenografske usluge, te usluge
sudskih vještaka, tumača i prevoditelja                 311.460.-
148. ostale djelatnosti ove grupe                        519.100.-

XXVI. Obrazovanje, šport i kultura
149. usluge podučavanja stranih jezika, glazbe i drugih predmeta        415.280.-
150. usluge iz područja športa i rekreacije                   519.100.-
151. ostale nespomenute usluge u ovoj grupi                   415.280.-

XXVlI. Zdravstvo i socijalna zaštita
152. zdravstvene usluge koje pružaju:
- liječnici i stomatolozi                            830.560.-
- zubotehničari                                 622.920.-
153. pružanje usluga dnevnoga boravka djece (jaslice, obdaništa, vrtići,
zabavišta)                                   207.640.-
154. ostale djelatnosti iz ove grupe                      519.100.-


Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu ne plaćaju lučki vozari (barkarijoli) i čistači cipela na javnim površinama.

U slučaju značajnijih promjena cijena, a radi otklanjanja poremećaja na tržištu i usklađivanja poreznih obveza, paušalni iznosi poreza utvrđeni ovim člankom uskladit će se tromjesečno s koeficijentima promjena cijena na malo, prema pokazateljima Državnoga zavoda za statistiku.

Članak 5.

Paušalni iznosi poreza propisani u prethodnom članku mogu se umanjiti u sljedećim slučajevima:

1. zbog nepovoljnoga položaja (lokacije) radnje, do 50 posto;

2. zbog osjetnoga smanjenja opsega rada, do 50 posto;

3. zbog smanjenja radne sposobnosti obveznika, do 50 posto.

Ukupno smanjenje paušalnoga poreza, prama stavku 1. ovoga članka, ne može biti veće od 60 posto.

Obvezniku koji obavlja djelatnost kao sporedno zanimanje, paušalni iznos poreza na dobit može se smanjiti do 50 posto.

Smanjenje paušalnih iznosa poreza iz ovoga članka obavljat će tročlana komisija Službe društvenih prihoda, koju imenuje direktor.

Članak 6.

Osnovica za obračun drugih obveza za obveznike iz članka 4. ove Odluke, utvrđuje se primjenom stope poreza na dobit za obveznike koji porez plaćaju prema ostvarenoj dobiti.

Članak 7.

Porez na dobit u paušalnom iznosu ne može biti manji od poreza utvrđenoga primjenom stope propisane za obveznike koji porez plaćaju prema ostvarenoj dobiti, na dobit što je sam obveznik predviđa ostvariti za godinu u kojoj se razrezuje porez.

Obveznicima poreza na dobit u paušalnom iznosu, za koje se utvrdi da su ostvarili dobit veću od dobiti izvedene iz paušalnoga poreza, ali manju od iznosa iz članka 22. Zakona o neposrednim porezima, razrezat će se dodatni porez na razliku između utvrđene dobiti i oporezivane dobiti iz paušalnoga poreza.

Članak 8.

Poreznom obvezniku koji obavlja više djelatnosti, godišnji paušalni iznos poreza na dobit utvrdit će se razmjerno udjelu ostvarene dobiti za svaku pojedinu djelatnost prema podacima iz knjige prometa, ali tako da ukupan godišnji paušalni iznos poreza ne prelazi najveći paušalni iznos poreza utvrđen ovom Odlukom.

IV. POREZ NA PRIHOD OD POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI

Članak 9.

Porez na prihod od obavljanja poljoprivredne djelatnosti prema ostvarenoj dobiti, plaća obveznik koji tijekom godine ostvari prihod od te djelatnosti veći od dvostruke godišnje neto-plaće u privredi Republike Hrvatske, u godini koja prethodi razrezu poreza.

Članak 10.

Glede priznavanja olakšica i troškova poslovanja obveznicima poreza na ostvarenu dobit od poljoprivredne djelatnosti, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o neposrednim porezima.

Članak 11.

Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti prema katastarskom prihodu plaća se po stopi od 15 posto.

Porez na dobit od obavljanja poljoprivredne djelatnosti prema ostvarenoj dobiti plaća se po stopi od 20 posto.

Iznimno za 1993. godinu, oslobađaju se od plaćanja poreza svi obveznici poreza na prihod od poljoprivredne djelatnosti.

V. POREZ NA PRIHOD OD IMOVINE

Članak 12.

Iznos zakupnine, odnosno najamnine ostvarene davanjem u zakup, odnosno u najam, zgrada, dijelova zgrada i drugih građevinskih objekata, umanjuje se za troškove održavanja i upravljanja:

1. za zgrade, odnosno stanove - 20 posto iznosa najamnine

2. za poslovne prostorije - 15 posto iznosa zakupnine.

Jednogodišnja amortizacija za zgrade, stanove i poslovne prostorije određuje se postotkom od 5 posto zakupnine, odnosno najamnine.

Članak 13.

Ako su troškovi održavanja zgrade, stana, odnosno poslovnoga prostora veći od propisanih u prethodnom članku, priznat će se u stvarno isplaćenom iznosu, pod uvjetom da su bili potrebni i da su dokazani odgovarajućom dokumentacijom.

Članak 14.

Porez na prihod od imovine prema ostvarenom prihodu, plaća se:

- po stopi od 20 posto na prihod ostvaren davanjem u zakup zemljišta, i

- po stopi od 35 posto na prihod ostvaren davanjem u najam, odnosno zakup zgrada, dijelova zgrada, stanova i poslovnoga proslora,

- po stopi od 30 posto na prihod ostvaren davanjem u zakup, odnosno najam pokretnih stvari.

Članak 15.

Na prihod ostvaren izdavanjem namještenih soba ili dijela stana podstanarima, porez na prihod plaća se u paušalnom iznosu i to kako slijedi:

Na mjesečni           do HRD         godišnje HRD
bruto-prihod viši od
                10.000.-            24.000.-
10.000.-            20.000.-            48.000.-
20.000.-            30.000.-            72.000.-
30.000.-            40.000.-            96.000.-
40.000.-            50.000.-            120.000.-
50.000.-            60.000.-            144.000.-Na mjesečni bruto-prihod viši od 50.000.- HRD plaća se porez u godišnjem paušalnom iznosu od 144.000.- HRD plus 15 posto na godišnji prihod koji prelazi 720.000.- HRD.

Članak 16.

Porez na prihod od imovine ostvaren preprodajom nekretnina i pokretnih stvari veće i trajnije upotrebne vrijednosti, plaća se po stopi od 25 posto.

Članak 17.

Porez na prihod od imovine ne plaćaju:

- obveznici toga poreza - fizičke osobe koje nemaju članova uže obitelji sposobnih za privređivanje, ako im mjesečni prihod iz svih izvora po članu uže obitelji ne prelazi iznose minimalnih plaća u tromjesečju što prethodi razrezu ovoga poreza,

- obveznici toga poreza - fizičke osobe kad u zakup, odnosno najam daju nekretnine i pokretne stvari za službene potrebe policije, Hrvatske vojske, Glavnoga stožera saniteta Republike Hrvatske, humanitarnih organizacija (Crveni križ, Caritas i druge), državnim organima i jedinicama lokalne samouprave i uprave.

VI. POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE

Članak 18.

Porez na nasljedstva i darove plaćaju obveznici toga poreza i to:

1. na nasljedstva:

- nasljednici drugoga nasljednoga reda, u visini od 50 posto stope utvrđene propisima o porezu na promet nekretnina,

- ostali nasljednici po stopi utvrđenoj propisima o porezu na promet nekretnina,

2. na darove i po odlukama organa uprave i suda, po stopi utvrđenoj propisima o porezu na promet nekretnina.

VII. POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA

Članak 19.

Porez na nasljedstva i darove i porez iz ukupnoga prihoda građana, plaća se u roku od 30 dana od primitka rješenja o razrezu poreza.

Porez na prihod od poljoprivredne djelatnosti plaća se u dvije jednake rate i to prva rata do 30. lipnja, a druga rata do 15. studenoga godine za koju je porezna obveza utvrđena.

Porez na dobit u godišnjem paušalnom iznosu i porez na prihod od imovine plaća se u jednakim mjesečnim ratama do posljednjega dana u mjesecu za tekući mjesec.

Izuzetno od prethodnoga stavka, porez na prihod od imovine, ostvaren preprodajom nekretnina i pokretnih stvari veće i trajnije upotrebne vrijednosti, plaća se u roku od 15 dana od primitka rješenja o razrezu poreza.

Porezni obveznici kojima Služba društvenih prihoda rješenjem u smislu članaka 101. i 108. Zakona o neposrednim porezima, utvrdi poreznu obvezu, dužni su razliku između plaćenoga poreza, odnosno akontacije i razrezanoga poreza platiti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o neposrednim porezima (Službeni vjesnik općina Benkovac, Biograd na Moru, Obrovac i Zadar, broj 1/92 i 7/92).

Članak 21.

Ova Odluka objavljuje se u Glasniku Grada Zadra.

Članak 22.

Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snagu do 31. prosinca 1993. godine.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/93-01/05

Urbroj: 5030105-93-54

Zagreb, 14. rujna 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.