Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 85 21.09.1993 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednim porezima Općine Đurđevac
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavaka 2. i 3. Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93 i 42/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 1993. donijela

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednim porezima Općine Đurđevac

Članak 1.

U Odluci o neposrednim porezima (Službene novine Općine Đurđevac, broj: 1/91, 2/92, 6/92 i 2/93), članak 10. mijenja se i glasi:

"Porez iz plaća radnika plaća se po stopi od 8%."

Članak 2.

Iza članka 7. dodaje se članak 7a koji glasi:

"Članak 7a.

lznose u hrvatskim dinarima iz članka 4. Odluke o neposrednim porezima, Općinska uprava prihoda revalorizira indeksom promjene vrijednosti hrvatskoga dinara prema njemačkoj marki (DEM) po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, na dan donošenja rješenja."

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u Službenim novinama Općine Đurđevac.

Članak 4

Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snagu do 31. prosinca 1993. godine

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/93-01/05

Urbroj: 5030106-93-62

Zagreb, 14. rujna 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.