Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 85 21.09.1993 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednim porezima Općine Kutina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavaka 2. i 3. Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 22/93 i 42/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 1993. donijela

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednim porezima Općine Kutina

Članak 1.

U Odluci o neposrednim porezima (Službene novine općine Kutina broj: 2/91, 9/91, 1/92, 4/92, 6/92 i 2/93) koja je preuzeta Odlukom o preuzimanju odluka dosadašnje općine Kulina (Službene novine - Grada Kutine, Općine Popovača i Općine Velika Ludina br. 1/93), iza članka 15. dodaje se tekst, koji glasi:

"Porez iz plaća radnika" i članak 15a. koji glasi:

"Članak 15a.

Porez iz plaća radnika za 1993. godinu za Grad Kutinu, Općinu Popovača i Općinu Velika Ludina plaća se po stopi od 7%."

Članak 2.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini stope poreza iz plaća radnika za 1993. godinu (Službene novine općine Kutina, broj 2/93).

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u Službenim novinama Općine Kutina, Općine Popovača i Općine Velika Ludina.

Članak 4.

Ova Odluka primjenjuje se od dana stupanja na snagu do 31. prosinca 1993. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/93-01/05

Urbroj: 5030105-93-60

Zagreb, 14. rujna 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.