Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 84 16.09.1993 Odluka o plaćanju poreza iz neto-plaća i drugih osobnih primanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 14. stavka 5. Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza ("Narodne novine", broj 73/91, 18/92, 43/93 i 63/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 1993. godine donijela

ODLUKU

o plaćanju poreza iz neto-plaća i drugih osobnih primanja

I.

Iz neto-plaća i drugih osobnih primanja, koje su tijekom mjeseca primljene u iznosu većem od 750.000 hrvatskih dinara, plaća se porez iz neto-plaća po sljedećim stopama:

Na poreznu osnovicu       Plaća se porez     Na osnovicu
preko      do       hrvatskih dinara    preko      do
hrvatskih dinara            + %       hrvatskih dinara
        900.000                 2
900.000 1.200.000    18.000 + 4       900.000 1.200.000
1.200.000    1.500.000    30.000 + 6       1.200.000    1.500.000
1.500.000    1.800.000    48.000 + 10       1.500.000    1.800.000
1.800.000    2.100.000    78.000 + 15       1.800.000    2.100.000
2.100.000    2.500.000    123.000 + 20      2.100.000    2.500.000
2.500.000    3.000.000    203.000 + 30      2.500.000    3.000.000
3.000.000            353.000 + 40      3.000.000


II.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaćanju poreza iz neto-plaća i drugih osobnih primanja ("Narodne novine", broj 50/93 i 72/93).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1993. godine.

Klasa: 410-01/93-01/06

Urbroj: 5030112-93-8

Zagreb, 14. rujna 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.