Zakoni i propisi - Pravni savjeti 84 16.09.1993 Izmjene i dopune liste lijekova koji se mogu propisivati osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 16. stavke 2. u svezi odredbi članka 105. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i odredbi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 48/90) Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 14. sjednici održanoj 3. rujna 1993. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE

liste lijekova koji se mogu propisivati osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

I.

Mijenja se i dopunjuje Lista lijekova koji se mogu propisivati osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" broj 51/93 - u daljnjem tekstu: Lista lijekova) na način da se:

I. SA LISTE LIJEKOVA BRlŠE:

Grupa  Generički naziv     Zaštićeno ime lijeka      Proizvođač   Oblik lijeka
02 9  Ciprofloksacin         Ciprinol            "Krka"     tabl. 10 x 250 mg
                                            tabl. 10 x 500 mg
04 7  Hidrocortison          Hydrocortison          "Jonap- tabl. 20 x 10 mg
                                    harm"

II. DOPUNJUJE LlSTA LIJEKOVA NOVIM LIJEKOVIMA
04 2  Klorpropamid          Diabinese            "Alkaloid"   tabl. 30 x 250 mg
04 2  Glikvidon            Glurenorm            "Boehringer   tabl. 60 x 30 mg
                                    Ingelheim"
04 7  Kortizolon           Cortef             "Upjohn"    tabl. 100 x 10 mg

2. NOVIM OBLICIMA UVRŠTENIH LIJEKOVA

02 0  Benzatin-            Silapen 1000          "Belupo"    sirup - 150 ml
                    Feok simetil
                    Penicilin
08 4  Fenobarbiton          Phenobarbiton          "Pliva"     tabl. 10 x 100 mg
08 5  Levodopa +           Nakom              "Lek"      tabl. 100 x 275 mg
    Karbidopa
08 5  Biperiden            Akineton            "Lek"      tabl. 50 x 4 mg
12 0  Na Fluorid           Fluonatril           "Belupo"    tabl. 250 x 1 mg
15 2  Alklometazon          Afloderm            "Belupo"    mast 40 gr
15 7  Klotrimazol           Canesten            "Bayer" prašak
16 2  Ibuprofen            Ibuprofen            "Belupo"    draž. 30 x 600 mgII.

Ove izmjene i dopune Liste lijekova stupaju na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/93-01/90

Urbroj: 338-24-93-1

Zagreb, 3. rujna 1993.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.