Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 84 16.09.1993 Odluka o iznosima sudjelovanja osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbi članka 105. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i točke IV. stavke 3. Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 29/93, 51/93 i 65/93), Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 26. sjednici, održanoj 2. rujna 1993. godine donio je

ODLUKU

o iznosima sudjelovanja osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

I.

Osiguranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: osiguranici), sukladno odredbama Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 29/93, 51/93 i 65/93 - u daljnjem tekstu: Odluka), sudjeluju u troškovima zdravstvene zaštite u visini iznosa propisanih ovom odlukom.

II.

Oblici zdravstvene zaštite i iznosi sudjelovanja osiguranika koje su osiguranici obvezni platiti pri njihovom korištenju jesu:

1. Lijek na recept (točka VI. Odluke) u iznosu od

- 2.300 HRD u mjesecu listopadu

- 2.800 HRD u mjesecu studenom

- 3.500 HRD u mjesecu prosincu

1993. godine po jednom receptu,

2. Kućne posjete (točka VII. Odluke) u iznosu od

- 11.500 HRD u mjesecu listopadu

- 14.100 HRD u mjesecu studenom

- 17.300 HRD u mjesecu prosincu

1993. godine,

3. Pregled liječnika specijaliste na osnovi uputnice (točka VIII. točke 1. Odluke) u iznosu od:

- 7.700 HRD u mjesecu listopadu

- 9.400 HRD u mjesecu studenom

- 11.600 HRD u mjesecu prosincu

1993. godine,

4. Posjet dijagnostičkom laboratoriju (točka VIII točke 2. Odluke) u iznosu od:

- 3.800 HRD u mjesecu listopadu

- 4.700 HRD u mjesecu studenom

- 5.800 HRD u mjesecu prosincu

1993. godine,

5. Dijagnostičko snimanje (točka VIII. točke 3. Odluke) i to za:

a) EKG, rendgen, ultrazvuk i sl. u iznosu od:

- 7.700 HRD u mjesecu listopadu

- 9.400 HRD u mjesecu studenom

- 11.600 HRD u mjesecu prosincu

1993. godine,

b) Angiografija i sl u iznosu od:

- 38.000 HRD u mjesecu listopadu

- 47.100 HRD u mjesecu studenom

- 57.800 HRD u mjesecu prosincu

1993. godine,

c) kompjuteriziranu tomografiju (CT) u iznosu od:

- 77.000 HRD u mjesecu listopadu

- 94.200 HRD u mjesecu studenom

- 115.600 HRD u mjesecu prosincu

1993. godine,

d) magnetsku rezonancu (MR) u iznosu od:

- 115.000 HRD u mjesecu listopadu

- 141.400 HRD u mjesecu studenom

- 173.300 HRD u mjesecu prosincu

1993. godine,

6. Oblik terapeutskih i rehabilitacijskih postupaka (točka VIIl. točke 4. Odluke) u iznosu od:

- 3.800 HRD u mjesecu listopadu

- 4.700 HRD u mjesecu studenom

- 5.800 HRD u mjesecu prosincu

1993. godine,

7. Prvi i ponovni pregled u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (točka IX. Odluke) u iznosu od:

- 2.300 HRD u mjesecu listopadu

- 2.800 HRD u mjesecu studenom

- 3.500 HRD u mjesecu prosincu

1993. godine,

8. Liječenje u bolnici (točka X. točke 1. Odluke) u iznosu od:

- 11.500 HRD u mjesecu listopadu

- 14.100 HRD u mjesecu studenom

- 17.300 HRD u mjesecu prosincu

1993. godine,

9. Liječenje u dnevnom stacionaru (točka X. točke 2. Odlkkke) u iznosu od:

- 5.800 HRD u mjesecu listopadu

- 7.100 HRD u mjesecu studenom

- 8.700 HRD u mjesecu prosincu

1993. godine,

10. Liječenje u lječilištu (točka X. točke 3. Odluke) u iznosu od:

- 15.400 HRD u mjesecu listopadu

- 18.800 HRD u mjesecu studenom

- 23.100 HRD u mjesecu prosincu

1993. godine,

11. Sanitetski prijevoz, ako nije korišten poradi pružanja hitne medicinske pomoći (točka XII. Odluke) i to:

a) kada se koristi na području grada u paušalnom iznosu od:

- 15.400 HRD u mjesecu listopadu

- 18.800 HRD u mjesecu studenom

- 23.100 HRD u mjesecu prosincu

1993. godine,

b) kada se koristi izvan područja grada u iznosu od:

- 1.200 HRD po jednom kilometru u mjesecu listopadu

- 1.400 HRD po jednom kilometru u mjesecu studenom

- 1.700 HRD po jednom kilometru u mjesecu prosincu

1993. godine.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04-93-01/87

Urbroj: 338-24-93-1

Zagreb, 2. rujna 1993.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.