Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 84 16.09.1993 Odluka o utvrđivanju vrijednosti timova primarne zdravstvene zaštite
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe čl. 105. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i točke Vlll. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini ("Narodne novine" broj 13/93, 29/93, 51/93 i 65/93), Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda na 26. sjednici, održanoj 2. rujna 1993 godine, donio je

ODLUKU

o utvrđivanju vrijednosti timova primarne zdravstvene zaštite

I.

Vrijednost timova primarne zdravstvene zaštite, sukladno odredbama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini ("Narodne novine" broj 13/93, 29/93, 51/93 i 65/93), utvrđuju se u slijedećim iznosima:

Osnove za sklapanje Ugovora za provođenje primarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. listopada 1993. do 31. prosinca 1993. godine
Red.          Sastav liječničkog   Godišnja vrijednost tima u HRD
broj  Djelatnost   tima          od 1. 10. 93.  od 1. 11. 93.  od 1. 12. 93.
0    1        2            3        4        5
1.   Opća medicina
a) zaštita odraslih   1 liječnik       75.015.441   91.838.148   112.566.996
            1 med. sestra SSS
b) zaštita osoba starije
dobi          1 liječnik       75.015.441   91.838.148   112.566.996
            1 med. sestra SSS
2. Zdravstvena zaštita 1 liječnik pedijatar  75.015.441   91.838.148   112.566.996
predškolske djece (0-6)
            1 med. sestra SSS
3. Zdravstvena zaštita školske
            1 liječnik škol. med.  75.015.441   91.838.148   112.566.996
djece (7-18)      1 med. sestra SSS
4. Primarna zdravstvena
            1 liječnik ginekolog  71.981.247   88.123.516   108.013.932
zaštita žena      1 med sestra SSS
5. Patronaža (1 patro. sest. VŠS
            1 med. sestra VŠS    32.228.685   39.456.180   48.361.860
na 3 tima opće med.)
6. Stomatološka zdravstvena
zaštita
a) - opća stom. zdr. zaštita
            1 liječnik stomat.   90.995.016   111.401.248   136.545.696
            1 med. sestra SSS
- poliv. opća stom. zdr. zašt.
            1 liječnik stomat.   118.726.317   145.351.476   178.158.852
(s protetikom iznad 18 god.)
            1 med. sestra SSS
1/2 zub. tehnič. SSS
b) - zaštita predškolske
            1 liječnik stomat.   90.995.016   111.401.248   136.545.696
djece  1 med. sestra SSS
c) - zaštita školske djece
            1 liječnik stomat.   90.995.016   111.401.248   136.545.696
            1 med. sestra SSS
d) - protetika     1 liječnik stomat.   193.583.887   236.996.350   290.488.950
(iznad 18 god.) 1 med. sestra
            1 zubni teh. VŠS
            1 zubni teh. SSS
e) - ortodoncija    1 liječnik spec.        148.413.672   181.696.416   222.707.232
            ortodont
1 med. sestra
            2 zubna teh. VŠS
7. Epidemiologija   1 liječnik spec.        121.155.982   148.326.010   181.804.770
epidemiolog
            1 sanit. tehn. VŠS
            1 sanit. tehn. SSS
8. Hitna medicin. pomoć
a) pri stanici hitne medicin.
            - liječnik       91.915.285   112.527.894   137.926.638
pomoći - med. tehnič. SSS           21.547.398   26.379.544   32.333.688
            - vozač         18.867.450   23.098.600   28.312.200
u prijavno-dojavnoj
jedinici:
            - liječnik       47.569.077   58.236.756   71.381.412
            - med. sestra SSS    21.547.398   26.379.544   32.333.688
b) pri medicinskom centru i
            - liječnik       86.012.469   105.301.332   129.068.964
DZ           - med. tehnič. SSS   18.343.782   22.457.496   27.526.392
            - vozač         15.666.834   19.176.552   23.504.904
u prijavno-dojavnoj
jedinici:
            - med. sestra SSS    32.813.961   40.172.708   49.240.116
9. Sanitetski prijevoz
a) pri stanici hitne med.
            - medicinski teh. SSS  49.013.014   60.004.506   73.548.162
pomoći         - vozač         46.333.066   56.723.562   69.526.674
b) pri medicinskom centru i
            - medicinski teh. SSS  45.809.398   56.082.458   68.740.866
DZ           - vozač         43.129.450   52.801.514   64.719.378
10. Dežurstvo
a) opća medicina    1 liječnik       141.425.014   173.140.506   212.220.162
            1 med. sestra SSS
            1 vozač
b) opća stomatol. zaštita
            1 liječnik       105.488.298   129.144.744   158.294.088
1 med. sestra SSS
c) ljekarna       1 farmaceut       64.842.420   79.383.760   97.301.520
11. Pripravnost
a) opća medicina    - liječnik       31.127.442   38.107.976   46.709.352
b) ljekarna       - farmaceut       31.127.442   38.107.976   46.709.352
12. Njega u stanu bolesnika
            - 1 med. sestra SSS   16.172     19.799     24.268
po satu
13. Laboratorij po osiguraniku
            1 zdrav. teh. lab.   11.551     14.142     17.334
smjera na 3 liječnika
            1 viši zdrav. teh. lab.
smjera na 4 SSS
zdrav. teh. lab. smjera
            1 dipl. ing. med. biokem.
na 7-10 zdrav. teh.
lab. smjeraII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1993. godine.

Klasa: 025-04/93-01/89

Urbroj: 338-24-93-1

Zagreb, 2. rujna 1993.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.