Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 84 16.09.1993 Odluka o utvrđivanju visine iznosa sredstava koja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbi članka 105. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i točke III. Odluke o utvrđivanju visine iznosa sredstava koje Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama ("Narodne novine" broj 13/93, 29/93, 51/93 i 65/93), Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 26. sjednici, održanoj 2. rujna 1993 godine, donio je

ODLUKU

o utvrđivanju visine iznosa sredstava koja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama

l.

Sukladno odredbama Odluke o utvrđivanju visine iznosa sredstava koja Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama ("Narodne novine" broj 13/93, 29/93, 51/93 i 65/93) utvrđuju se sljedeći iznosi:

1. a) za pripravnike VSS

554.472 HRD za listopad 1993 godine

678.816 HHD za studeni 1993. godine

832.032 HRD za prosinac 1993. godine

b) za pripravnike VŠS

464.060 HRD za listopad 1993. godine

565.680 HRD za studeni 1993. godine

693.360 HRD za prosinac 1993. godine

c) za pripravnike SSS

338.844 HRD za listopad 1993. godine

414.832 HRD za studeni 1993 godine

508.464 HRD za prosinac 1993. godine

2. za specijalizante

800.904 HRD za listopad 1993. godine

980.512 HRD za studeni 1993. godine

1.201.824 HRD za prosinac 1993. godine

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1993. godine

Klasa: 025-04/93-01/86

Urbroj: 338-24-93-1

Zagreb, 2. rujna 1993.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.