Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 83 10.09.1993 Uredba o dopuni Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 43/92 - proćišćeni tekst, 69/92, 25/93 i 48/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 1993. godine donijela

UREDBU

o dopuni Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže

Članak 1.

U Uredbi o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže ("Narodne novine", broj 35/92 i 72/92) u članku 5. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Gradevinska vrijednost etalonskog objekta (Ce) umanjuje se za 10% na ratom ugroženim područjima koja su do stupanja na snagu Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine". broj 90/92) obuhvaćala područja ranijih općina i to: Drniš, Dubrovnik, Duga Resa, Gospić, Karlovac, Kostajnica, Metković, Nova Gradiška, Novska, Osijek, Otočac, Pakrac, Petrinja, Podravska Slatina, Šibenik, Sinj, Sisak, Slavonska Orahovica, Slavonski Brod, Slunj, Valpovo, Vinkovci, Vukovar, Zadar, Beli Manastir, Benkovac, Daruvar, Dvor, Glina, Gračac, Grubišno Polje, Knin, Obrovac, Titova Korenica, Vojnić, Vrginmost, Županja, Ogulin i Biograd na moru".

Članak 2.

Ova Uredba objavljuje se u "Narodnim novinama" i stupa na snagu dana 4. studenoga 1993. godine.

KIasa: 370-01/93-01/20

Urbroj: 5030114-93-1

Zagreb, 8. rujna 1993.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.