Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 82 08.09.1993 Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na osnovi članka 49. stavak 4. i članka 70. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 36/91, 73/91, 18/92, 25/93, 57/93, 63/93, 73/93 i 81/93) ministar financija donosi

PRAVILNIK

o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

Članak 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 36/91) iza članka 37. dodaje se novi naslov i članci 37a, 37b i 37c.

"Evidentiranje prometa preko registar blagajne

Članak 37a.

Porezni obveznik - pravna i fizička osoba koja promet proizvoda i usluga naplaćuje u gotovom novcu dužna je promet evidentirati preko registar blagajne.

Od obveze evidentiranja prometa preko registar blagajne izuzimaju se obveznici koji pretežni dio prometa obavljaju na tržnicama i drugim slobodnim prostorima.

U registar blagajni moraju biti evidentirani podaci koji su istovjetni na isječku vrpce. Porezni obveznik dužan je izdati isječak vrpce svakom kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluge.

Članak 37b.

Porezni obveznik mora u registar blagajni evidentirati:

- naziv pravne i fizičke osobe koja vrši prodaju,

- broj računa - isječka vrpce,

- datum kada je proizvod prodan i mjesto gdje je proizvod prodan, odnosno usluga obavljena,

- jediničnu cijenu prodanog proizvoda i količinu prodanog proizvoda, odnosno obavljene usluge,

- stopu poreza prema Tar. br. Tarife po vrsti prodanog proizvoda, odnosno obavljene usluge,

- iznos poreza prema Tar. br. Tarife po prodanom proizvodu i obavljenoj usluzi.

Porezni obveznik dužan je evidentirati zaduženje prodajnog mjesta po vrsti proizvoda i iznosu poreza.

Porezni obveznik mora dnevno zaključiti evidentirani promet i porez prema Tar. br. Tarife po vrsti prodanih proizvoda, odnosno obavljenih usluga, i sastaviti rekapitulaciju poreza po računima.

Članak 37c.

Porezni obveznik dužan je za prodane proizvode, odnosno obavljene usluge kupcu obvezatno izdati odgovarajući isječak registarske vrpce, bez obzira na to da li je kupac to posebno zahtijevao ili ne.

Rekapitulacije računa iz registar blagajne služit će kao dokumentacija za utvrđivanje ostvarenog prometa poreznog obveznika".

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnini novinama".

Od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika do 31. prosinca 1994. godine porezni obveznici mogu koristiti postojeće registar blagajne.

Ako porezni obveznik ne može u postojećoj registar blagajni evidentirati sve podatke iz čl. 37b. Pravilnika, dužan ih je voditi u izvanknjigovodstvenoj evidenciji

Od 1. siječnja 1995. godine svi porezni obveznici koji su dužni voditi registar blagajnu moraju evidentirati promet preko registar blagajne koja osigurava podatke iz čl. 37b. ovog Pravilnika.

Klasa: 410-14/93-01

Urbroj: 513-07/93-1

Zagteb, 3. rujna 1993.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.