Zakoni i propisi - Pravni savjeti POSLOVNE INFORMACIJE 82 08.09.1993 Naredba o zračnim putovima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 266. Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine" 53/91 i 26/93) ministar pomorstva prometa i veza uz suglasnost ministra obrane donosi

NAREDBU

o zračnim putovima

I.

Ovom Naredbom određuju se zračni putovi u hrvatskom zračnom prostoru, kao i u zračnom prostoru iznad Jadranskog mora van teritorijalnih voda Republike Hrvatske do granica predviđenih međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

II.

U zračnom prostoru iz točke I. ove Naredbe određuju se zračni putovi, i to:

OZNAKA         DIJELOVI ZRAČNOG PUTA:
                (vrsta radio-navig. uređaja ili kodirana kombinacija od pet slova)
                GRANIČNI KORIDOR    IME MJESTA   GRANIČNI KORIDOR
1                2                3            4
A15/UA15            Vodice (GIRDA)     Pula (VOR)       Pula (NIKOL)
A48/UA48            Dubrovnik            Dubrovnik
                (CRAYE)         (VOR)
B1               Ozalj (LETLI)          Divuša
                                (DEVUL)
UB1               Sočica (GORPA)     Kozibrod
                                (KUSIB)
B4               Brijuni (LABIN)     Pula (VOR)
                Zadar (VOR)           Lošinj (NDB)
UB4               Brijuni (LABIN)     Pula (VOR)       Doljani
                                (SONIK)
B5/UB5         Pregrada            Zagreb (VOR)      Kaniža
                (PODET)         (GUBOK)
B9               Ivanec (MACEL)     Zagreb (VOR)      Kostajnica
                                (TEBLI)
B9               Vrlika (UNIPA)     Split (VOR)
UB9               Ivanec (MACEL)     Zagreb (VOR)      Dvor (RUDIK)
UB9               Stirmica (SIRMI)        Split (VOR)       Dubrovnik
                                (CRAYE)
B25               Split (TORPO)      Split (VOR)
UB25              Split (TORPO)      Split (VOR)       Imotski
                                (VELIT)
B54               Umag (ROTAR)      Pula (VOR)       Rakovica
                                (RASTU)
B54               Bošnjaci (VIBOP)        Lipovac
                                (LAPOV)
UB54              Pula (VOR)           Rakovica
                                (RASTU)
B92/UB92            Zagreb (VOR)          Kostajnica
                                (TEBLI)
B92/UB92            Kupari             Dubrovnik
                (MADOS)         (VOR)
UB95              Skrad (SABAD)      Split (VOR)
UB404              Pula
                (VOR)-Zadar
                (VOR)
UB904              Vrlika (UNIPA)     Split (VOR)
G23/UG23            o. Jabuka            Split (VOR)       Kamensko
                (TUNAL)         (KENEM)
M3/UM3         Pula (NIKOL)          Lošinj
                (NDB)-Zagreb
                (VOR)
R22               Umag (ROTAR)                  Buje (BUGEV)
R22               Jarmovac            Čabar
                (SOMIV)         (BAKAD)
R22               Kostanjevac           Zagreb (VOR)      Koprivnica
                (KEPAG)         (KOPRY)
UR22              Umag (ROTAR)      Buje (BUGEV)
UR22              Lipovci (BAMIN)     Prezid (PESIV)
UR22              Badovinc i           Zagreb (VOR)      Koprivnica
                (SOMKO)         (KOPRY)
R26/UR26            o. Palagruža          Dubrovnik        Poljice
                (KATTI)         (VOR)          (KOPAV)
R26/UR26            Bapska             Ilok (BAKAN)
                (MOVAS)
R26/UR26            Dalj (DILMI)          Erdut (GUBAV)
R26/UR26            Zlatna Greda          Batina
                (AMATI)         (HODUN)
R45               V. Mune         Cres          Molunat
                (GEMKA)         (NDB)-Zadar       (MOKUN)
                (VOR)-Split
                (VOR)-Dubrov-
                nik (VOR)
UR45              Klana (BEVEL)      Zadar          Oštri rt
                                (VOR)-Split       (OSTIP)
                                (VOR)-Dubrov-
                                nik (VOR)
R49/UR49            Nedelišće            Velika Barna      Tovarnik
                (NEDEL)         (VOR)          (TUVAR)
R495/                              Zagreb
/UR495                         (VOR)-Velika
                                Barna (VOR)
W35                               Split
                                (VOR)-Imotski
                                (VELIT)
W37               Metković            Opuzen
                (NETKO)         (NERRA)
W45               Cres
                                (NDB)-lošinj
                                (NDB)-Sali
                                (NDB)-Split
                                (VOR)III.

Na zračnim putovima koji nose oznaku A, B, G, M, R i U (označava zračni put u gornjem zračnom prostoru) mogu se planirati letenja u domaćem i međunarodnom zračnom prometu.

IV.

Na zračnim putovima koji nose oznaku W mogu se planirati letenja samo za domaći zračni promet.

V.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje vrijediti "Naredba o zračnim putovima" ("Narodne novine" 53/91).

VI.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 530-01-93-1

Klasa: 011-01/93-02/52

Zagreb, 2. kolovoza 1993.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.